Emballasjeforordningen (PPWR)

En guide som hjelper deg å forstå de viktigste elementene i det nye EU-regelverket for emballasje, resirkulering og emballasjeavfall i EU og EØS. 

Hammer Uten Bakgrunn

Hovedelementene i forordningen

Denne guiden gir deg en kort oversikt over viktige endringer som kommer med den nye emballasjeforordningen. Vi også samlet ofte stilte spørsmål og svar her. 

Ny ambisiøs forordning

I november 2022 la Europakommisjonen fram sitt forslag til ny emballasjeforordning «Packaging and Packaging Waste Regulation» (PPWR). Forslaget har blitt karakterisert som ambisiøst og har skapt store reaksjoner i bransjen. Siden 2022 har forslaget blitt justert og noe nedtonet gjennom forhandlinger i og mellom Kommisjonen, Parlamentet og Ministerrådet. Det er likevel et omfattende regelverk som de tre partene nådde en foreløpig enighet om den 24. april 2024.

Viktig!

Selv om det er enighet om forordningen, er det fortsatt noen formelle prosesser som gjenstår og som igangsettes høsten 2024. Det innebærer at vi må ta forbehold om at det kan gjøres enkelte justeringer før ikrafttredelse ved slutten av 2024. Sannsynligheten for større endringer er imidlertid liten. 

Tidslinje for nytt lovverk

Tidslinje, 2

Målene med forordningen

Et av hovedmålene med forordningen er å håndtere økningen i emballasjeavfall som genereres i EU (og EØS). Det produseres og brukes fortsatt mye ikke-gjenvinnbar emballasje, samtidig som mye gjenvinnbar emballasje ikke resirkuleres. Det er imidlertid store variasjoner blant landene i EU/EØS. En harmonisering av regelverk og forvaltning skal styrke det indre markedet og den sirkulære økonomien. Målet er renere materialstrømmer, grønne jobber, bedre gjenvinning av emballasje og felles gjenvinningsmål for å fremme en mer bærekraftig økonomi. 

Her kan du lese hele det foreløpige lovverket

  • Les lovverket nøye - det er mange unntak.
  • Bruk nettsiden til å få oversikt og forstå detaljene.

Forordningen skal

  • redusere miljøpåvirkning​
  • styrke det indre markedet​
  • lage motstandsdyktige verdikjeder, rene materialstrømmer, tilgang til råvarer​
  • skape grønne jobber​

Ved å

  • redusere generering av emballasjeavfall​
  • promotere en kostnadseffektiv sirkulær økonomi for emballasje​
  • promotere opptak av resirkulert materiale i emballasje​

Slik bruker du guiden

Nettsidene gir et kortfattet sammendrag av de viktigste elementene i den nye emballasjeforordningen (PPWR). En endelig versjon av regelverket vil trolig ikke offentliggjøres av EU før til høsten. For å gi våre medlemmer anledning til å sette seg inn i hva som kommer, kan dere lese den foreløpige versjon av regelverket på våre nettsider. Vi venter kun marginale endringer i teksten før endelig godkjenning. Denne guiden er basert på dette dokumentet. Se foreløpig versjon av forordningen her!

Hver enkelt virksomhet har selv ansvar for å sette seg inn i bestemmelsene og hvilke unntak som er gjeldende. Merk at dette etter hvert skal oversettes til norsk og at det skal gjennomføres høring før det tas inn i norsk regelverk.

Denne guiden vil oppdateres jevnlig, om det skulle gjøres endringer i forordningen.