Emballasjeminimering og tomrom

Redusere unødvendig emballasjebruk og tomrom.

Optimering

Artikkel 10 og 24

EU har mål om å redusere ressursforbruket og produksjon av emballasjeavfall, gjennom å innføre krav om å minimere bruk av emballasje.

Unødvendig emballasje, som ikke har en beskyttende funksjon, skal reduseres til et minimum.

Det blir også strammet inn på tomrom for en rekke typer emballasje. Det vil bli vanskeligere å «blåse opp» produkter med unødvendig emballasje for å selge mer.

Bestemmelsene rundt minimering omtales i artikkel 10 og tomrom i artikkel 24 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Emballasjeminimering

Målet er å redusere avfall ved å begrense mengden emballasje som settes på markedet og forebygge overdreven emballasjebruk.

Minimering

Fra 1. januar 2030 skal produsent eller importør sikre at emballasje som settes på markedet er designet slik at vekt og volum reduseres til et minimum, samtidig som funksjonalitet ivaretas.

Er du interessert i å lære mer om emballasjedesign? Sjekk ut vår designguide!

Volum

Det blir ikke lov til å bruke emballasje som gjør at produkter framstår større enn det er, for eksempel ved bruk av doble vegger, falske bunner og unødvendige lag.

* Noen unntak for særlig beskyttede merkevarer eller i tilfeller hvor formen utgjør merkevaren.

Tomrom

  • Fra 1. januar 2030 skal aktører som fyller gruppe-, transport- og e-handelsemballasje sikre at det er maksimalt 50 % tomrom. 
  • Ulike typer fyllmateriale brukt i tomrommet vil også regnes som tomrom.
  • Fra ca. 2029 skal aktører som fyller salgsemballasje sikre at tomrommet reduseres til et minimum, men stort nok til å sikre funksjonalitet og beskyttelse av produktet.
  • For salgsemballasje: Luft mellom eller innenfor pakket mat eller beskyttelsesgasser regnes ikke som tomrom.
  • Unntak fra 50 % kravet: Ombruksemballasje eller når salgsemballasje brukes som e-handelsemballasje.