Økomodulering

Bedre gjenvinnbarhet gir lavere vederlag. 

Økomodulering (2)

Artikkel 6 og 7

Økomodulering innebærer at vederlagene i produsentansvarssystemet differensieres for å fremme sirkulær økonomi. Emballasje med god gjenvinnbarhet belønnes og dårlig gjenvinnbar emballasje straffes økonomisk. EU skal nå utvikle et felles harmonisert rammeverk for økomodulering som skal iverksettes innen 2029-2030.

Økomodulering vil gjøre det mulig å tilpasse vederlagene i produsentansvarssystemer basert på kriterier som gjenvinnbarhet og bruk av resirkulerte materialer. Målet er å redusere usikkerhet i markedet ved å standardisere tilnærmingen på tvers av medlemslandene.

Bestemmelsene rundt økomodulering omtales i artikkel 6 og 7 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Økomodulering

  • Økomodulering skal i første omgang baseres på gjenvinnbarhet. 
  • Medlemsland/EØS står fritt til å bruke andre kriterier for differensiering, inkludert innhold av resirkulert materiale, ombrukbarhet, innhold av skadelige kjemikalier eller andre kriterier. 
  • Noen land har satt i gang med økomodulering, men EU ønsker at medlemslandene/EØS skal avvente til de har fått utviklet et felles rammeverk – for å unngå usikkerhet i markedet. 
  • Innen 2028 skal EU- Kommisjonen sette opp et mandat for utvikling av kriterier, basert på eksisterende standarder. 18 måneder senere (2029-2030) skal et felles rammeverk være klart. 
  • Miljødirektoratet er tydelige på at de ikke ønsker å forskriftsfeste økomodulering i Norge, før EU har utviklet et felles rammeverk.