Gjenvinnbarhet

Materialet må være egnet til å brukes om igjen.

Gjenvinnbarhet

Artikkel 6

I forordningen setter EU en ny standard for emballasjens gjenvinnbarhet, med mål om å stimulere en mer bærekraftig og sirkulær økonomi.

Fra 2030 må all emballasje være designet for materialgjenvinning og oppfylle strenge krav til gjenvinnbarhet.

Som et verktøy introduserer forordningen en graderingsskala fra A til E, som avgjør hvor enkelt emballasjen kan gjenvinnes.

I tillegg skal det utvikles designkriterier for å øke gjenvinningspotensialet til emballasje.

Krav til gjenvinnbarhet omtales i artikkel 6 i forordningen.

Les det foreløpige lovverket her. 

Gjenvinnbar emballasje

Innen 1. januar 2030 skal all emballasje være gjenvinnbar.

Det betyr at den må:

  1. være designet for materialgjenvinning
  2. kunne samles inn separat og sorteres i spesifikke avfallsstrømmer uten å påvirke gjenvinnbarheten til andre materialer
  3. kunne gjenvinnes i stor skala
  • EU har laget en gradering for gjenvinnbarhet  fra A-E.

  • Innen 1. januar 2030 kan bare emballasje som er 80 % eller mer gjenvinnbar, plasseres på markedet.

  • Innen 1. januar 2038 kan bare emballasje som er 90  % eller mer gjenvinnbar, plasseres på markedet.

  • Innen 2028 skal EU-Kommisjonen etablere kriterier for design for gjenvinning og gjenvinnbarhet.

Gjenvinnbarhet Vurdering av gjenvinnbarhet per enhet (vekt)
Gradering A Høyere eller lik 95 %
Gradering B Høyere eller lik 90 %
Gradering C Høyere eller lik 80 %
Gradering D Høyere eller lik 70 %
Gradering E Lavere enn 70 %