Overemballering

Bruk bare emballasje som er nødvendig for å ta vare på produktet.

Trinn 1
Overemballering

Hvordan?

Svært ofte kan emballasje forenkles, og mange produkter har ikke behov for en ekstra ytre barriere. Det sparer kostnader, materialer i produksjonen og reduserer sjansen for at unødvendig emballasje havner på avveie.

  • Bruk så lite emballasje som mulig.
  • Emballer i større enheter heller enn i små porsjonsinnpakninger.
  • Færre materialslag gjør det også enklere å sortere emballasjen riktig. 

Gode eksempler:

02 Overemballering A (1) 16 9
  • Emballasjen består av bare ett emballasjelag.
  • Færre deler å håndtere reduserer risiko for forsøpling.
01 Overemballering B, Oppdatert (1)
  • Produktet selges uten ytteremballasje.
02 Overemballering C
  • Ingen ekstra ytteremballasje utenpå esken.
  • Åpne- og lukkemekanismen er i samme materiale som resten av esken, og emballasjen har ingen løse deler.

Hvorfor er dette viktig?

Plastproduksjonen øker i takt med produkter og emballasje i omløp. Når flere produkter blir til avfall, øker sjansen for forsøpling, selv når bare en liten prosentandel havner på avveie. EU har som mål å redusere overemballering, og i forslaget til ny emballasjeforordning* stilles det økte krav til næringslivet fremover. Ved å redusere mengden emballasje som produseres, reduseres også mengden avfall som potensielt kan havne på avveie. Dette er derfor et viktig forebyggende tiltak.

* Hvordan den endelige forskriften blir vet vi ikke ennå.