Nedbrytbare materialer

Vær varsom ved bruk av nedbrytbare materialer, eller materialvalg som gjør at produktet kan oppfattes som nedbrytbart. Det gir høyere risiko for at produktet eller emballasjen ender opp som forsøpling.

Trinn 4
Uklare Materialer

Hvordan?

Det kan være vanskelig for forbruker å holde seg orientert om hva ulike miljøbudskap betyr, eller skille mellom ulike typer merker på emballasjen.

 • Vær varsom med å gi inntrykk av, eller markedsføre at et produkt eller emballasje kan brytes ned i naturen.
 • Vær også varsom med å bruke naturinspirerte farger, mønster, eller symboler som kan gi inntrykk av at emballasjen er nedbrytbar.

Gode eksempler:

06 Uklarematerialer A
 • Emballasjen føles og ser ut som det materialet det er laget av.
 • Glasset og plastlokket er tydelig av forskjellige materialer.
 • Motiverer forbruker til riktig kasteadferd.
 • Forbruker forstår intuitivt hvordan emballasjen skal kildesorteres.
06 Uklarematerialer B
 • Tydelig og godt synlig informasjon på hovedemballasjen.
 • Viser hva slags materialtype emballasjen består av med hjelp av piktogrammer.
 • Viser tydelig hva emballasjen er og hvordan den fremstår ved første øyekast.
 • Informasjon om hva slags materialtype emballasjen inneholder og hvordan emballasjen skal kildesorteres.

 

06 Uklarematerialer F, Ny
 • Påpeker at våtserviettene skal kastes i restavfallet.
06 Uklarematerialer H
 • Spiselig emballasje
 • Kan kastes i matavfall med produktrester. 

Hvorfor er dette viktig?

Det kommer stadig produkter og emballasje på markedet som markedsføres som nedbrytbare eller bionedbrytbare.

Når produkter fremstår som nedbrytbare, øker sjansen for at folk forsøpler. SAPEA rapporten avsnitt «6.3.2 Unintended behavioural consequences. For forbrukere kan det oppfattes som mindre farlig at et slikt produkt havner i naturen, fordi de tenker at det forsvinner av seg selv. Dessverre kan produkter som er komposterbare eller nedbrytbare under visse forhold, fremdeles bruke svært lang tid på å brytes ned i naturen, eller i verste fall bare raskere brytes ned til mikroplast.