Engangsemballasje

Bytt fra engangs til flergangs: Å bruke emballasjen flere ganger er et effektivt grep mot forsøpling.

Trinn 6
Engangsemballasje

Hvordan?

Infrastrukturen for forbruk i det offentlige rom er basert på engangs bruk og kast. Å tilby ombruksemballasje er ikke nok i seg selv, fordi hele systemet må endres. Det kan være en overveldende oppgave, så anbefalingen er å teste ombrukssemballasje i mindre, lukkede systemer og områder som universitetscampus, festivaler, fornøyelsesparker eller campingplasser, før det skaleres opp.

Takeaway-emballasje er godt egnet for å introdusere ombrukssystemer, og slike systemer eksisterer allerede i mindre skala. Samarbeid mellom utsalgssteder, produsenter og kommuner er hensiktsmessig for å skalere opp slike systemer. Hvis flere utsalgssteder bruker samme system, blir det enklere for kunden å velge ombruksemballasje.

Viktig for design av ombruksemballasje er at det kommer klart frem at emballasjen faktisk skal brukes flere ganger, og ikke kastes etter en gangs bruk. Designet kan bidra til å øke både faktisk og oppfattet verdi, noe som vil redusere forsøplingsrisiko fordi folk tar vare på det de synes er verdifullt.

Gode eksempler:

01 Engangsemballasje D
  • Et ombrukssystem for takeaway-emballasje.
  • Bevisst design og materialvalg viser tydelig at emballasjen er ment for flergangs bruk.
  • Skaper mindre avfall: færre enheter som skal kastes reduserer forsøplingsrisikoen.
01 Engangsemballasje E, Alternativ
  • Pant eller andre insentiv for å levere emballasjen tilbake.
  • Bygger lojalitet: Gir kunden en ekstra grunn til å komme tilbake.
  • Kundene kan låne og returnere når de kommer tilbake for mer kaffe.
01 Engangsemballasje G
  • Oppfordring til å gjenbruke emballasjen etter at den er tømt.
  • Forlenger brukstiden til emballasjen.
  • Emballasjen har en funksjon etter at den er tømt og får slik en høyere verdi.

Hvorfor er dette viktig?

Engangsemballasje skaper store avfallsmengder i det offentlige rom, og havner lett på avveie. Engangsplastdirektivet og forslaget til ny emballasjeforordning har krav om både reduksjon i forbruk, avfallsmengder og overgang fra engangsbruk til ombruksprodukter og –emballasje. Formålet med den nye lovgivningen er redusert ressursbruk, mer sirkulær økonomi og redusert forsøpling. Ved å velge emballasje som brukes flere ganger, vil både forbruket og forsøplingsrisikoen gå ned.

Miljøgevinsten ved å bytte fra engangs- til flergangsemballasje forutsetter et godt system for ombruk, slik at produktene faktisk brukes flere ganger. Hvor mange ganger ombruksemballasjen må brukes før den har lavere miljøavtrykk enn engangsemballasje er kontekstavhengig, og varierer fra to gangers bruk til flere hundre. Men slike regnestykker tar ikke miljøkostnaden ved forsøpling med i beregningen. Med et velfungerende avfalls- og retursystem har Norge gode forutsetninger for å lykkes med ombruksprodukter og systemer for dette.