Nyttige verktøy

Flere verktøy mot forsøpling

Kom i gang med arbeidet –  slik begynner du

 1. Identifiser forsøplingsrisiko
  Gå gjennom produktportefølje og identifiser hvilke produkter som har høy risiko for å havne på avveie. 
 2. Vurder og prioriter tiltak
  Hvilke tiltak vil være mest effektive for å redusere forsøplingsrisikoen? Hvilke tiltak kan enkelt gjennomføres og hva er mer krevende? Lag en prioriteringsliste for arbeidet. Bruk tiltakspyramiden og designguiden som hjelpemiddel.
 3. Involvering og kunnskap
  Bygg kunnskap internt og forankre arbeidet hos flere. Hvem er det viktig å ha med på laget? Etabler en innsatsgruppe.

 4. Lag en plan
  Fordel ansvar og roller og legg en plan for oppfølging; hvem holder i arbeidet, hvem er involvert og hvor ofte skal det følges opp?

 5. Sikre kontinuitet
  Knytt arbeidet til virksomhetens strategi / bærekraftsstrategi for å sikre kontinuitet.

Hold Norge Rent har utviklet og samlet flere verktøy som virksomheter kan bruke for å forbygge forsøpling.

Her finner dere Hold Norge Rent sine verktøy mot forsøpling

Lære mer om årsaker og kilder til forsøpling

Hvordan skjer egentlig forsøpling? Store mengder søppel havner på avveie byrommet hver dag, men ingen sier at de forsøpler. Innsikt om urban forsøpling viser at vi gjør en del ting som fører til forsøpling, selv om vi ikke har som intensjon å forsøple.

Les mer om hvorfor vi forsøpler her

 

Nyttige sider og rapporter

Under har vi samlet rapporter og lenker til den nyeste informasjonen om kilder til forsøpling og hva forsøplingen består av.

Senter mot Marin Forsøpling
Rydderapporten 2022
Samleside