Korker og lokk

Små deler som korker og lokk bør festes for å unngå forsøpling.

Trinn 4
Korker Og Lokk

Hvordan?

Ved å sikre at korker og lokk holder seg sammen med hovedemballasjen etter bruk, reduseres risikoen for at den havner på avveie.

Fra juli 2024 skal korker være festet til drikkevareemballasje i henhold til engangsplastdirektivet.

Les mer om direktivet hos Miljødirektoratet

Gode eksempler:

04 Korkeroglokk A
  • Lokket er festet til emballasjen.

 

04 Korkeroglokk B
  • Korken er festet til flasken
  • Flasken kan gjenbrukes til drikkeflaske og korken beskytter drikketuten

 

04 Korkeroglokk D
  • Korken har egenverdi ved å ha ulike budskap.
  • Korken er et samleobjekt.
  • Kan også kombineres med et konkurranseelement for å gi kunden et insentiv til å levere inn korken.
04 Korkeroglokk C, Justert
  • Korken har en tilleggsfunksjon som målebeger, det motiverer til å beholde den sammen med hovedemballasjen.
  • Tøyvaskemiddel brukes innendørs og har derfor lav forsøplingsrisiko i utgangspunktet.

Hvorfor er dette viktig?

Engangsemballasje til mat og drikke som konsumeres på farta, har høy risiko for å havne på avveie. Korker og lokk er blant de enkeltgjenstandene frivillige oftest finner på ryddeaksjoner.

Strandrydderapport

Det er på bakgrunn av slike funn at engangsplastdirektivet stiller krav om at engangs drikkevareemballasje skal designes og produseres på en måte som sikrer at korker/lokk forblir festet til emballasjen under bruk.

Forskriftsfestet krav: Fra 3. juli 2024 stilles det krav om at all drikkevareemballasje, under tre liter som inneholder plast, skal ha kork som er festet til selve emballasjen. Les mer om forskriften her.