Fliker og rivekanter

Sørg for at emballasjen forblir i en hel del etter åpning.

 

Trinn 5
Fliker Og Rivekanter

Hvordan?

Gjør det enkelt å åpne emballasjen uten at deler rives av og løsner fra hovedemballasjen.

 • Unngå rivekanter, eller legg inn rivestopp
 • Gjør det enkelt å åpne emballasjen uten at hjørner må rives av
 • Gi veiledning om hvordan emballasjen skal åpnes

Gode eksempler:

05 Flikerogrivekanter A, Ny
 • Åpnemekanismen er utformet slik at emballasjen forblir i en hel del etter åpning.
 • Enklere for forbruker å ta vare på hele emballasjen til den kastes.
05 Flikerogrivekanter B
 • Emballasjen har en rivestopp.
 • Åpningsmekanismen bruker eksisterende emballasjeform og størrelse.
 • Emballasjen forblir i en hel del etter åpning.
733Faa5d 7A6d 4B10 B252 80C1c2494f6a
 • Rivekanten er fjernet. 
 • Tydelig instruksjon om hvordan emballasjen skal åpnes.
 • Emballasjen forblir i en hel del etter åpning.
 • Emballasjen har informasjon trykket på innsiden som kan bidra til at den tas vare på.
 • Forbruker oppfordres til å ta med emballasjen hjem fra tur. 

Hvorfor er dette viktig?

Fliker og små biter av emballasje er lett å miste, og forsøpling skjer ofte uten at man er klar over det. Småsøppel er tidkrevende å rydde og er lett å overse for de som rydder. Ved at emballasjen forblir i en hel del etter åpning er det lettere å sikre at hele emballasjen havner der den skal.