Informasjon og merking

Synlig og tydelig informasjon til forbruker om emballasjen og hvordan den skal håndteres etter bruk.

Trinn 7
Informasjon Og Merkning

Hvordan?

 • Motiver til kildesortering og riktig kasteadferd: Ved å merke emballasjen med sorteringsmerke og forklarende tekst, er det lettere for forbruker å vite hva slags materialer emballasjen er laget av og hvordan den skal kildesorteres.
 • Gi veiledning om riktig åpning.
 • Vær varsom med å markedsføre bruk av nedbrytbare materialer
 • Ved bruk av nedbrytbare materialer er det viktig å huske på at det kreves helt spesielle forhold for at emballasjen skal brytes ned. Vær derfor varsom med å markedsføre nedbrytbarheten for produkter som ofte brukes på farten eller i naturen, så det ikke misforstås som at det er greit å kaste fra seg denne typen emballasje i naturen.
 • God merking kan aldri erstatte et godt design. For best resultat, er informasjon og merking på produktet tillegg til god design og markedsføring av riktig bruk og kast i andre kanaler.

Gode eksempler:

07 Informasjon Og Merking A
 • Synlig informasjon om at produktet inneholder plast. Engangsplastdirektivet (SUP) pålegger at enkelte produkter skal merkes med dette merket.
 • Farene ved at emballasjen havner på avveie er synlig og tydelig kommunisert på emballasjen.
07 Informasjon Og Merking B
 • Det er piktogrammer for begge materialtypene som emballasjen består av.
 • Emballasjen merkes med riktig sorteringsmerke og tilhørende tekst.
 • Merker og tekst har fått god plass og er plassert godt synlig.

 

07 Informasjon Og Merking D
 • Illustrasjonen viser hvordan emballasjen skal åpnes, for å forebygge rivekant.
 • Det er i tillegg forklarende tekst som gjør det lettere å skjønne hvordan emballasjen skal åpnes.
07 Informasjon Og Merking E
 • Viser hvordan emballasjen skal åpnes på riktig måte.

Hvorfor er dette viktig?

Forbruker blir fort forvirret, og for de som søker informasjon på produktet, er entydig informasjon om riktig avfallshåndtering avgjørende. Det er også viktig at forbruker ikke ender opp med å tro at emballasje kan forsvinne av seg selv i naturen.

Gjennom engangsplastdirektivet har det kommet krav til merking som viser at enkelte produkter inneholder plast. I tillegg bør det være forklarende tekst og nasjonale kildesorteringssymboler for å motivere til riktig kasteadferd.