Løse deler

Sørg for at emballasjen består av så få deler som mulig.

Trinn 3
Løse Deler

Hvordan?

En tommelfingerregel er; med færre deler blir det enklere for forbruker å sørge for at hele emballasjen kastes der den skal.

 • Forenkle emballasjen.
 • Reduser antall enkeltdeler.
 • Kan emballasjen lukkes for å unngå søl etter bruk, blir det lettere for forbruker å ta med seg emballasjen. 
 • Færre materialslag gjør det også enklere å sortere emballasjen riktig. 

Gode eksempler:

Sanwitch Is
 • Kjeksen fungerer som beger.
 • Ispapiret brettes ut uten å lage fliker eller smådeler.
 • Kjeks å holde i: Ikke noe avfall utover ytteremballasje.
03 Løsedeler B
 • Tokammeremballasje som sitter sammen i en del.
 • Spiselige brødpinner i stedet for skje.
21172 JACOBS Speltbrod 2023 08 UBK 02111 1920
 • Spiselig klistremerke
03 Løsedeler D
 • Åpnemekanismen er festet så den ikke løsner ved åpning.

Hvorfor er dette viktig?

Flere deler gir større risiko for forsøpling. Er delene i tillegg små blir det vanskeligere å holde styr på alt. Da øker sjansen for at smådeler havner på avveie ved at de mistes, glemmes, faller ut av en lomme eller tas av vinden.