Vis kapitler

Merk emballasjen riktig

Ved å merke emballasjen med riktig piktogram og forklarende tekst, er det lett for forbruker å se hvordan emballasjen skal kildesorteres.

1
Emballasjemerking.png

Hvordan?

emballasjemerking.no kan du laste ned piktogrammer og få informasjon om hvordan du merker riktig.

 • Kategori 1_Eksempel 6_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Det er piktogram for begge materialtypene som emballasjen består av.
  • Piktogrammene har riktig størrelse og farge.
  • Det er forklarende tekst i tillegg til piktogram.
  • Merker og tekst har fått god plass og er plassert godt synlig.
 • Kategori 1_Eksempel 5_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Det er piktogram for begge materialtypene som emballasjen består av.
  • Piktogrammene har riktig størrelse og farge.
  • Det er forklarende tekst i tillegg til piktogram.
  • Merker og tekst har fått god plass og er plassert godt synlig.
 • Kategori 1_Eksempel 7_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Piktogrammet er plassert godt synlig og har riktig størrelse.
  • Det er forklarende tekst i tillegg til piktogram.
  • Det informeres om at flasken skal være tom før den sorteres.
 • Kategori 1_Eksempel 8_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Piktogrammet er plassert godt synlig og har riktig størrelse
  • Det er forklarende tekst i tillegg til piktogram.
Item 1

Hvorfor er dette viktig?

Ved å merke emballasjen tydelig med piktogram og forklarende tekst , er det lett for forbruker å vite hvordan emballasjen skal kildesorteres. Det fører til mindre usikkerhet, og større sannsynlighet for at emballasjen sorteres.

Lær mer pluss

Hvorfor merke emballasjen?

Bedrifter som sender emballerte produkter på markedet er forpliktet til å sikre resirkulering av emballasjen. Ved å merke den riktig gir det en ekstra påminnelse til daglig sortering. Merkene øker også forståelsen av returordningen og bidrar til å nå nye ambisiøse gjenvinningsmål. Emballasjen bør også merkes med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at bedriften har tatt miljøansvar ved å delta i et godkjent retursystem.

Merkene er en guide til forbruker og skal gi en generell og bred oppfatning av hvordan emballasje bør sorteres. Merket er ikke et "bevis" på gjenvinnbarhet.

Lær mer om temaet