Unngå kombinerte materialer

Bruk monomaterialer hvis det er mulig. Det reduserer usikkerheten til forbruker når emballasjen skal kildesorteres.

Trinn 2
Grapeboxjpg White

Hvordan?

For å gjøre det mest mulig intuitivt for forbruker å kildesortere emballasjen riktig, er det en stor fordel å bare bruke ett materialslag.

Krever produktet en barriere eller lignende og emballasjen dermed får to materialslag, reduseres forvirringen ved å velge et emballasjedesign som minimerer andelen bimateriale. For eksempel vil en drikkekartong uten kork oppfattes som renere kartong, og gi enda sterkere insentiv til og kildesorteres riktig.

Gode eksempler på emballasje i monomaterialer

BAMA Sjaminjong Skivet Import 1N
  • Både lokk og beger er laget av plast.
Lypsyl GPN 02022 Foto Grønt Punkt Norge
  • Emballasjen består av bare kartong. 
  • Vinduet til produktet er åpent, og består ikke av annet materiale. 
Coop Druer GPN 02028 Foto Grønt Punkt Norge
  • Både lokk og beger er plast. 
Den Lille Nottefabrikken Sjokohassel GPN 02029 Foto Grønt Punkt Norge
  • Emballasjen består bare av plast. 
Änglamark Epler GPN 02030 Foto Grønt Punkt Norge
  • Både beger og omslag er kartong. 
Lofoten Makrell I Tomat GPN 02031 Foto Grønt Punkt Norge
  • Både lokk og boks er metall. 
Vaskeklut I Emballasje GPN 02023 Foto Grønt Punkt Norge
  • Emballasjen består bare av kartong. 

Hvorfor er dette viktig?

For å motivere flere til å kildesortere, må det være enkelt. Består emballasjen av flere materialer, øker sjansen for forvirring. Når det i tillegg er vanskelig å forstå hvordan emballasjen skal kildesorteres, øker sannsynligheten for at den havner i restavfallet. Unngå derfor kombinasjoner av materialer så langt det lar seg gjøre.

Emballasje i monomaterialer øker også sannsynligheten for at den gjenvinnes til resirkulert råvare av høy kvalitet.