Motiver til kildesortering

Ved å skape bevisstgjøring rundt de positive konsekvensene av kildesortering og materialgjenvinning, øker du sannsynligheten for at flere kildesorterer.

Trinn 5
Motivere

Hvordan?

Det er flere måter å motivere forbruker til å kildesortere. Motivasjon kan oppnås blant annet ved å appellere til moralsk forpliktelse, omtanke for samfunnet eller følelsen av at en bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

 • Fortell hvorfor kildesortering er viktig, og at forbruker er et viktig ledd i gjenvinningsprosessen. Ved å vise hva emballasjen kan bli til når den har blitt resirkulert, kan forbruker bli motivert og få følelsen av å bidra.
 • Fortell at emballasjen er laget av resirkulerte råvarer, og at det er et resultat av kildesortering.
 • Appeller til miljøansvaret og vis hvordan forbruker kan bidra til å ta ansvar.
 • Vis hvilke miljøtiltak dere gjør selv.
 • Oppfordre til returkartonglotteriet

Vil du vite mer om motivasjonsfaktorer og atferdspsykologi?

Gode eksempler på emballasje som motiverer

Klar Tøyvask 1
 • Teksten oppfordrer forbruker til å kildesortere kartongen.
Unik Vaskemiddel
 • Teksten motiverer forbruker til å kildesortere slik at plasten kan brukes igjen (og igjen).
 • Det er informasjon om at flasken er laget av resirkulert plast.
Plantego Salat GPN 02050 Foto Grønt Punkt Norge
 • En tydelig illustrasjon viser hvordan emballasjen er forbedret, i tillegg til nye ambisjoner. 
 • Forklarer forbruker hvordan de kan bidra ved å kildesortere. 
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 
Sun Alt I 1 Maxpower GPN 02054 Foto Grønt Punkt Norge
 • Det er et eget område til «Miljøinformasjon»
 • Emballasjen viser til resultater ved at emballasjen er laget av 100% resirkulert materiale og kan resirkuleres på nytt. 
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 
Den Lille Nottefabrikken Sjokohassel GPN 02039 Foto Grønt Punkt Norge (1)
 • Viser miljøprofil ved å fortelle hva medlemskapet i Grønt Punkt Norge innebærer. 
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 
Piano Vaniljesaus GPN 02046 Foto Grønt Punkt Norge
 • Emballasjen appellerer til forbrukers miljøansvar.
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 
Tine Okologisk Helmelk GPN 02052 1920 Foto Grønt Punkt Norge
 • Illustrasjon og utdypende tekst viser hvordan emballasjen er forbedret.
 • Appellerer til forbrukers miljøansvar med slagord som «Ta vare på naturen».
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 
Plastemballasje Med Avtagbar Sleeve GPN 02048 1920 Foto Grønt Punkt Norge
 • Miljøinformasjon på innsiden av emballasjen.
Nora Kirsebarkompott GPN 02049 1920 Foto Grønt Punkt Norge
 • Appellerer til forbruker ved å takke for at emballasjen kildesorteres. 
 • Forklarer forbruker hvordan de kan bidra ved å kildesortere. 
 • Tydelig merking med forklarende tekst. 

Hvorfor er dette viktig?

Kildesortering krever en innsats av forbruker, og mange trenger en motivasjon for å bidra. Atferdsvitenskapen viser også at jo mer innsats som kreves, jo mer motivert må forbruker være. Derfor er det viktig å sørge for at folk er mest mulig motivert til å kildesortere.

«Afterlife Effect»

Hvis man skal motivere forbruker til å kildesortere, er det en studie som viser at effekten blir større hvis man forklarer at kildesorteringen gjør at materialene kan bli til noe nytt, enn kun hvis man oppfordrer til å kildesortere uten å si noe om hva det blir til. Det gir ikke så stor forskjell om man forklarer at materialene kan brukes til å lage et likt produkt som det man kildesorterer, eller om man forklarer at materialene kan bli til noe helt annet. Les mer om Afterlife Effect og studien her