Emballasjemerking illustrasjoner, restavfall.png

Emballasjemerket for restavfall

Størrelse

Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).


Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i sort, men hvitt kan benyttes, hvis dette gir bedre kontrast.

  • Pantone (print) Black 6 C
  • CMYK (print) 20 / 20 / 20 / 100
  • RGB (web) 20 / 20 / 20
  • RAL (folie/skilt) 9005 - Jet Black


Komposterbar plast

Komposterbar plastemballasje kan ikke resirkuleres med annen plast. I dag kan den heller ikke sorteres som matavfall/bioavfall, fordi behandlingen av dette varierer over hele landet og de fleste norske kommuner ønsker ikke nedbrytbar bioplast.

Emballasjen merkes med restavfallspiktogram og tekst:
Sorteres som restavfall

 

Kombinasjonsfolier

All emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer. Klare grenseverdier for når en emballasje kan merkes som plast og når den bør gå i restavfall tas  inn i videreutvikling av emballasjekalkulatoren og vi ber medlemmene bruke egen, gode vurderingsevne og følgende retningslinjer:

 

Poser, filmer og blisteremballasje som er satt sammen av forskjellige materialer (plast/papir eller plast/aluminium/metallisert plast) hvor plast er det dominerende materialet er meget vanskelig å resirkulere med dagens teknologi. For å kunne merkes med plastpiktogram må barrieren av aluminium/metallisert plast være under 5 µm, og ikke på emballasjens ytterside. 

For alle andre kombinasjonsfolier hvor plast er hovedmateriale:
Emballasjen merkes med restavfallspiktogram og tekst:
Sorteres som restavfall

For alle emballasjer hvor kraftpapir (ikke kartong eller papp) er hovedmateriale:

Emballasje av kraftpapir tilført andre materialer (plast, aluminium el.) uavhengig av mengde eller tykkelse, hvor dette ikke intuitivt skilles ved sortering, er uønsket inn i kommunenes papirstrøm.

Papiremballasjen merkes med restavfallspiktogram og tekst:
Sorteres som restavfall

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:Hvitt kan benyttes, hvis dette gir bedre kontrast:


Restavfall illustrasjon.png


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.