Emballasjemerking illustrasjoner, restavfall.png

Emballasjemerket for restavfall

Emballasje som ikke kan gjenvinnes med dagens teknologi bør merkes med piktogram for restavfall. 

Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.


Fargebruk

Piktogrammet trykkes fortrinnsvis i sort, men hvitt kan brukes hvis det gir bedre kontrast.

  • Pantone (print) Black 6 C
  • CMYK (print) 20 / 20 / 20 / 100
  • RGB (web) 20 / 20 / 20
  • RAL (folie/skilt) 9005 - Jet Black


Komposterbar plast

Komposterbar plastemballasje kan ikke gjenvinnes med annen plast.

Den kan eller ikke sorteres som matavfall eller bioavfall, fordi behandlingen av dette varierer over hele landet. De fleste norske kommuner ønsker ikke nedbrytbar bioplast i denne innsamlingen.

Emballasjen merkes som restavfall med forklarende tekst:
Sorteres som restavfall

 

Kombinasjonsfolier

Emballasje bør optimaliseres for gjenvinning ved bruk av mest mulig monomaterialer. 

Vi anbefaler at følgende kombinasjonsfolier merkes med restavfall:

  • kombinasjonsfolie av plast og papir, hvor plast utgjør mindre enn 80 prosent
  • kombinasjonsfolie av plast og metall, der metallsjiktet er tykkere enn 5 µm eller ligger synlig på emballasjen. Les mer om dette her.

Emballasjen merkes som restavfall med forklarende tekst:
Sorteres som restavfall

 

Kraftpapir med annet materiale

Emballasje av kraftpapir (ikke kartong eller papp) som er tilført andre materialer som plast eller aluminium, og som det ikke er enkelt å skille fra hverandre, skal merkes med restavfall - uavhengig av mengde eller tykkelse.

Emballasjen merkes som restavfall med forklarende tekst:
Sorteres som restavfall

Anbefalt minste størrelse:Anbefalt forklarende tekst:Hvitt kan benyttes, hvis det gir bedre kontrast:


Restavfall illustrasjon.png