Hvorfor merke emballasjen?

Bedrifter som sender emballerte produkter på markedet er forpliktet til å sikre resirkulering av emballasjen. Når piktogram er trykket på emballasjen, vil dette gi en ekstra påminnelse til daglig sortering og dermed økte mengder riktig sortert emballasje. Emballasjen bør også merkes med med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag og dermed tatt miljøansvar i et godkjent retursystem. 

De nye piktogrammene til bruk på emballasje er de samme merkene som fortløpende kommer på alle avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner og erstatter piktogrammer og avfallssymboler som har vært i bruk i over 20 år. De nye merkene er basert på det danske, utviklet i 2017. Det har vært viktig å benytte de samme fargene og ligge tett opptil deres illustrasjoner for å sikre et felles nordisk system. Nye emballasjemerker er tverrfaglig forankret i retur- og avfallsbransjen, ledet av Avfall Norge og Loop.

De nye kvadratiske symbolene gir større plass til illustrasjon og er dermed tydeligere enn tidligere illustrasjon i en trekant. Brukertesting viser høy umiddelbar forståelse. Dette vil øke forståelsen av returordningene og være med på å nå nye, ambisiøse gjenvinningsmål. 

Piktogrammene er anbefalinger og ment som hjelp til hvordan emballasjen skal kildesorteres. Bruken av de nye piktogrammene eller annen markedsføring som kommuniserer gjenvinnbarhet er produsentens ansvar.


Størrelse

Anbefalt minste størrelse på piktogrammet på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på piktogrammet unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm).

Tekst

I tillegg til Grønt Punkt-merket og piktogram bør forklarende tekst brukes. Denne settes i fonten Inter eller annen font som brukes på emballasjen. Det skal aldri legges tekst i selve firkanten. Link til font

Farger

Merkene skal fortrinnsvis brukes med riktig farge, men er også tilgjengelig i sort eller hvit. Se veiledning for mer detaljer.

 

Anbefalt minste størrelse:

 

Anbefalt tekst:

 


Bruk riktig farge hvis mulig, alternativt i sort eller hvit:

Denne brukerveiledningen for emballasjemerking er versjon 1.0.


Stian_Brandhagen Kid interiør.jpg

Kid Interiør AS

"Vi er opptatt av å merke emballasjen riktig for å gjøre det enkelt for kunden å sortere emballasjen, og bidra til at alt som kan resirkuleres blir resirkulert."

Bjørn , Tine2.jpg

TINE

"Tine ønsker at brukt emballasje kan gjenvinnes til ny emballasje. Derfor er det så viktig at emballasjen er tydelig merket slik at den kan kildesorteres."


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.