Nye emballasjemerker klare medio april

En ny nasjonal merkeordning for avfall ble lansert den 5. mars. Avfallsmerkene til bruk på innsamlingssystem er nå klare og emballasjemerkene følger etter. Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasjen. En felles farge- og symbolbruk nasjonalt er et konkret tiltak som vil bidra til å nå målene om økt materialgjenvinning.

Har du umiddelbare behov for emballasjemerking, dvs. før medio april, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen Nye emballasjemerker kommer til nedlastning her
ArveEmb1.png