Emballasjemerking

En undersøkelse foretatt i den norske befolkning av Ipsos for Orkla (Sustainable life barometer 2019) sier 65% at det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke. Ved å merke emballasjen med riktig piktogram gir det forbrukeren svar og motivasjon til å kildesortere. På disse sidene kan du laste ned våre anbefalte merker med minimunskrav til teksting. Du kan også få ytterligere veiledning fra oss til å merke emballasjen riktig.

Last ned alle merkene her Emballasjetyper
Icon for Drikkekartong

Drikkekartong

Icon for Plastemballasje

Plastemballasje

Icon for Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje

Icon for Bølgepapp og kartong

Bølgepapp og kartong

Icon for Ikke gjenvinnbar emballasje

Ikke gjenvinnbar emballasje

Icon for Grønt Punkt

Grønt Punkt

Icon for Emballasje i flere typer materialer

Emballasje i flere typer materialer

Icon for Om emballasjemerking

Om emballasjemerking