Fakta og tall fra 2022

Alle godkjente returselskap rapporterer årlig innsamlings- og gjenvinningstall til Miljødirektoratet. Rapporten inneholder hvor mye emballasje medlemsbedriftene har satt på det norske markedet, hvor mye emballasje som er samlet inn og hva som er materialgjenvunnet. I Grønt Punkt Norge-systemet rapporterer de seks returselskapene tall for plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong, treemballasje, bølgepapp, glass- og metallemballasje. 

Hva betyr tallene?

Medlemsmengder
Sortert til materialgjenvinning
Fratrekk
Utsorteringsgrad
Materialgjenvunnet

Tall for 2022

Rapportert til Miljødirektoratet i april 2023

fakta og tall ikon

All plastemballasje (unntatt landbruksplast)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

130.286

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

40,1 %

52 266 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet. I tillegg er det trukket fra ikke-gjenvinnbar emballasje, forurensinger og feilsortering som er sortert ut på sorteringsanlegget. Feilsortering kan være emballasje eller produkter som er kastet i feil innsamling.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

24,6 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

30,2 %

39.385 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra husholdning (inkludert ettersorteringsanlegg og gjenvinningsstasjoner)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

81.515 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på... Mer

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

35,4 %

28.892 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er... Mer

Fratrekk

Fukt og prosesstap

29 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere... Mer

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

25,2 %

20.515 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Kildesortert mengde

Av forbruker

30.333 tonn

I store deler av landet er vi avhengig av at plasten blir kildesortert av forbruker... Mer

Utsorteringsgrad etter fratrekk

Av de 30.333 tonnene kildesortert av forbruker

51,1 %

15.860 tonn

Plastemballasje som blir kastet i plastinnsamlingen av forbruker fraktes til sorteringsanlegg. Her blir ikke-gjenvinnbar emballasje... Mer

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

48.771 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

47,9 %

23.374 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

19,3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

38,7 %

18.870 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

EPS

Medlemsmengder

6.662 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

92,4 %

6.159 tonn

Fratrekk

Fukt og prosesstap

12,9 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

80,5 %

5.363 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Landbruksplast

Ikke omfattet av Avfallsforskriften. (Omfatter blant annet: Rundballefolie, fiberduk, solfangerfolie, hylser og innernett)

Medlemsmengder

13.665 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Samlet inn

20.362 tonn

Det samles inn flere tonn landbruksplast enn det som settes på markedet. Bakgrunnen er blant annet at landbruksplasten inneholder en del forurensing som grus, stein og vann som gjør vekten tyngre. I tillegg kan det være privatimport av landbruksplast og leverandører som ikke tar ansvar for gjenvinning gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Fratrekk

Fukt og forurensing

48,2 %

Innsamlet landbruksplast inneholder ofte mye fukt og forurensinger som vann, jord og steiner. Det trekkes derfor fra mye fukt og forurensing fra innsamlet landbruksplast.

Materialgjenvunnet

77,1 %

10.542 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Drikkekartong for drikkevare

I henhold til Avfallsforskriften kap.7 (dvs. uten belegg)

Medlemsmengder

12.102 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

67 %

8.105 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

7,4 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

62 %

7.504 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Emballasjekartong og drikkekartong uten miljøavgift

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

49.200 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

74,2 %

36.530 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

72 %

35.434 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Bølgepapp

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

233.252 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Resy – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

99,2 %

231.285 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - stål

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

10.457 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet. Inkludert "Farlig avfall".

Materialgjenvunnet

87 %

9.138 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - aluminium

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

3.734 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

82 %

3.062 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Treemballasje

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

69.697 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Treretur – bringer ut på det norske markedet. Tallene inkluderer nytt på markedet og reparert i 2022.

Materialgjenvunnet

41,8 %

29.213 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer. Materialgjenvinningstallene for tre inkluderer også reparasjon.

fakta og tall ikon

Glassemballasje

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

100.002 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Sirkel Glass– bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

83,8 %

83.835 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Hva skjer med det vi kildesorterer?

Lær mer om hvordan vi gjenvinner emballasje