Fakta og tall fra 2021

Alle godkjente returselskap rapporterer årlig innsamlings- og gjenvinningstall til Miljødirektoratet. Rapporten inneholder hvor mye emballasje medlemsbedriftene har satt på det norske markedet, hvor mye emballasje som er samlet inn og hva som er materialgjenvunnet. I Grønt Punkt Norge-systemet rapporterer de seks returselskapene tall for plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong, treemballasje, bølgepapp, glass- og metallemballasje. 

Hva betyr tallene?

Medlemsmengder
Sortert til materialgjenvinning
Fratrekk
Utsorteringsgrad
Materialgjenvunnet

Tall for 2021

Rapportert til Miljødirektoratet i april 2022

fakta og tall ikon

All plastemballasje (unntatt landbruksplast)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

138.518

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

39,1 %

54.206 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet. I tillegg er det trukket fra ikke-gjenvinnbar emballasje, forurensinger og feilsortering som er sortert ut på sorteringsanlegget. Feilsortering kan være emballasje eller produkter som er kastet i feil innsamling.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

25,8 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

29 %

40.217 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra husholdning (inkludert ettersorteringsanlegg og gjenvinningsstasjoner)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

87.791 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på... Mer

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

35,2 %

30.904 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er... Mer

Fratrekk

Fukt og prosesstap

32,1 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere... Mer

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

23,9 %

20.985 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Utsorteringsgrad

Av de 30.245 tonnene kildesortert av forbruker

76,3 %

23.086 tonn

Plastemballasje som blir kastet i plastinnsamlingen av forbruker fraktes til sorteringsanlegg. Her blir ikke-gjenvinnbar emballasje... Mer

Utsorteringsgrad etter fratrekk

Av de 30.245 tonnene kildesortert av forbruker

50,5 %

15.289 tonn

Utsorteringsgraden etter fratrekk av 33,8 prosent fukt og prosesstap.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

50.727 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

45,9 %

23.302 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,5 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

37,9 %

19.232 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

EPS

Medlemsmengder

6.404 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

100,1 %

6.412 tonn

Det er samlet inn mer EPS enn det som er satt på markedet av Grønt Punkt Norge sine medlemmer. Forklaringen på det kan være privatimport og leverandører som ikke tar ansvar for gjenvinning gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

12,7 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og prosesstap etter at plasten har vært gjennom flere prosesser på gjenvinningsanlegget. Fratrekkene beregnes på bakgrunn av boreprøver, plukkanalyser og rapporter fra anleggene.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

87,4 %

5.594 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra landbruk

Ikke forskriftsfestet

Medlemsmengder

13.568 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Plastretur – bringer ut på det norske markedet.

Samlet inn

22.270 tonn

Det samles inn flere tonn landbruksplast enn det som settes på markedet. Bakgrunnen er blant annet at landbruksplasten inneholder en del forurensing som grus, stein og vann som gjør vekten tyngre. I tillegg kan det være privatimport av landbruksplast og leverandører som ikke tar ansvar for gjenvinning gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Fratrekk

Fukt og forurensing

47,5 %

Innsamlet landbruksplast inneholder ofte mye fukt og forurensinger som vann, jord og steiner. Det trekkes derfor fra mye fukt og forurensing fra innsamlet landbruksplast.

Materialgjenvunnet

86,2 %

11.700 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Drikkekartong

I henhold til Avfallsforskriften kap.6 (drikkevare)

Medlemsmengder

16.845 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

64,2 %

10.821 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

6,8 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

59,9 %

10.091 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Emballasjekartong og drikkekartong uten miljøavgift

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

51.104 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Returkartong– bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

70,5 %

36.026 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

3 %

Det blir trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

68, 4 %

34.945 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Bølgepapp

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

249.790 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Resy – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

98 %

236.081 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - stål

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

10.457 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet. Inkludert "Farlig avfall".

Materialgjenvunnet

87 %

9.140 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Metallemballasje - aluminium

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

3.588 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge – og returselskapet Norsk Metallgjenvinning – bringer ut på det norske markedet.

Materialgjenvunnet

91 %

1.821 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Hva skjer med det vi kildesorterer?

Lær mer om hvordan vi gjenvinner emballasje