Fakta og tall fra 2020

Alle godkjente returselskap rapporterer årlig innsamlings- og gjenvinningstall til Miljødirektoratet. Rapporten inneholder hvor mye emballasje våre medlemsbedrifter har satt på det norske markedet, hvor mye emballasje som er samlet inn og hva som er materialgjenvunnet. Grønt Punkt Norge har på vegne av Plastretur og Norsk Returkartong ansvaret for rapportering av plastemballasje for husholdning og næringsliv, drikkekartong og emballasjekartong.

I 2020 ble det innført nytt målepunkt som skal sikre en mer harmonisering av rapportert materialgjenvinningsgrad i hele Europa. Det nye målepunktet innebærer fratrekk av fukt og prosesstap før materialgjenvinning.

Tall for 2020

Rapportert til Miljødirektoratet i april 2021

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra husholdning (inkludert ettersorteringsanlegg og gjenvinningsstasjoner)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

93.047 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

32,2 %

29.966 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet. I tillegg er det trukket fra ikke-gjenvinnbar emballasje og feilsortering som er sortert ut på sorteringsanlegget. Feilsortering er emballasje eller produkter som er kastet i feil innsamlingen.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

27,2 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

23,4 %

21.805 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Utsorteringsgrad

Av de 30.245 tonnene kildesortert av forbruker

67,9 %

22.864 tonn

Plastemballasje som blir kastet i plastinnsamlingen av forbruker fraktes til sorteringsanlegg. Her blir ikke-gjenvinnbar emballasje og feilsorteringer fjernet. Utsorteringsgraden er mengden plastemballasje som sendes videre til materialgjenvinning fra sorteringsanlegget. Tall fra ROAF og IVAR er ikke inkludert, fordi de gjør utsorteringen på sine anlegg og frakter plastemballasjen direkte til gjenvinner.

Utsorteringsgrad etter fratrekk

Av de 33.694 tonnene kildesortert av forbruker

48,4 %

16.318 tonn

Utsorteringsgraden etter fratrekket (fukt og prosesstap) på 28,6 %

fakta og tall ikon

All plastemballasje (unntatt landbruksplast)

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

141.650 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

37,3 %

52.853 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet. I tillegg er det trukket fra ikke-gjenvinnbar emballasje og feilsortering som er sortert ut på sorteringsanlegget. Feilsortering er emballasje eller produkter som er kastet i feil innsamlingen.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

23 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

28,7 %

40.723 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra næringsliv

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

48.603 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

47,1 %

22.887 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

17,3 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

38,9 %

18.918 tonn

Med nytt målepunkt er dette totalen av hva som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer

fakta og tall ikon

EPS

Medlemsmengder

6.935 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

81,5 %

5.651 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

11,7 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

71,9 %

4.973 tonn

Med nytt målepunkt er dette totalen av hva som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Plastemballasje fra landbruk

Ikke forskriftsfestet

Medlemsmengder

13.875 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Samlet inn

22.034 tonn

Det samles inn flere tonn landbruksplast enn det som settes på markedet. Bakgrunnen er blant annet at landbruksplasten inneholder en del forurensing som grus, stein og vann som gjør vekten tyngre. I tillegg kan det være privatimport av landbruksplast og leverandører som ikke tar ansvar for gjenvinning gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Fratrekk

Fukt og forurensing

40 %

Det trekkes fra fukt og forurensing fra innsamlet landbruksplast.

Materialgjenvunnet

95,3 %

13.220 tonn

Dette er totalen av hva som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer

fakta og tall ikon

Drikkekartong

I henhold til Avfallsforskriften kap.6 (drikkevare)

Medlemsmengder

17.685 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

64,7 %

11.436 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

5,7 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

61 %

10.784 tonn

Med nytt målepunkt er dette totalen av hva som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

fakta og tall ikon

Emballasjekartong og drikkekartong uten miljøavgift

I henhold til Avfallsforskriften kap.7

Medlemsmengder

51.888 tonn

Mengden emballasje medlemmer i Grønt Punkt Norge bringer ut på det norske markedet.

Sortert til materialgjenvinning

Målepunkt før 2020

58,2 %

30.183 tonn

Det som ikke er sortert til materialgjenvinning er i all hovedsak emballasje som ikke er kildesortert, men kastet i restavfallet.

Fratrekk

Fukt og prosesstap

3 %

På gjenvinngsanlegget blir det trukket fra fukt, forurensing og annet prosesstap.

Materialgjenvunnet

Målepunkt fra 2020

56,4 %

29.265 tonn

Andelen som er rapportert materialgjenvunnet av mengden emballasje satt på markedet av våre medlemmer.

Hva skjer med det vi kildesorterer?

Lær mer om hvordan vi gjenvinner emballasje