Fakta og tall arkiv

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Drikkekartong

19765
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

61.2%038404244464850525456586062

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

32.2%0303540455055606570

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

93.4%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

93%

Drikkekartong til skoler og barnehager

717
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

82.4%020304050607080

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

15.1%0102030405060708090

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

97.5%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Engangs drikkevareemballasje i plast

4095
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

33.5%035404550556065

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

55.2%044454647484950515253545556

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

88.7%0102030405060708090

Sum

Hva menes med summen?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

89%

All plastemballasje (unntatt landbruksplast)

129394
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

40.5%04042444648505254565860

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

59.5%04042444648505254565860

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

99.9%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Plastemballasje ihht forskrift av 01.01.18

Standard plastemballasje husholdning

84733
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

33.5%035404550556065

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

66.4%035404550556065

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

99.9%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Av all plastemballasje fra husholdning som går inn på sorteringsanlegg, blir 65,7 % utsortert og sendt videre til materialgjenvinning. Drikkevareemballasje i plast og plastemballasje brukt til farlige stoffer (FA) følger og er inkludert i ordinær plast fra husholdninger (FA også næringsliv)

Standard plastemballasje næringsliv

44661
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

53.8%0464748495051525354

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

46.2%0464748495051525354

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

100%0-100102030405060708090100110

Sum

Hva menes med summen?

Standard plastemballasje landbruk

13487
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

86.6%0102030405060708090

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

0%0-100102030405060708090100110

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

86.6%0102030405060708090

Sum

Hva menes med summen?

Innsamlet 19 466 tonn, fra trukket 40% fukt og forurensning (7 786 tonn) gir netto materialgjenvunnet 11 680 tonn

EPS

7049
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

76.4%020253035404550556065707580

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

8.8%0102030405060708090

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

85.1%0102030405060708090

Sum

Hva menes med summen?

Plastemballasje brukt til farlige stoffer

3512
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

21.2%020304050607080

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

11.4%0102030405060708090

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

32.6%0303540455055606570

Sum

Hva menes med summen?

Emballasjekartong

47362
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

50.3%049.749.849.95050.150.250.3

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

49.6%049.649.749.849.95050.150.250.350.4

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

99.9%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Metallemballasje

14796
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

91.1%0102030405060708090

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

0%0-100102030405060708090100110

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

91.1%0102030405060708090

Sum

Hva menes med summen?

EU-mål er henholdsvis 70% på jernholdig emballasje og 50% på aluminiumsemballasje

Drikkekartong

19194
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

54.5%04546474849505152535455

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

37.4%035404550556065

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

91.8%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

93%

Drikkekartong til skoler og barnehager

704
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

81%020304050607080

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

16%0102030405060708090

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

97%00102030405060708090100

Sum

Hva menes med summen?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2182
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

39.3%038404244464850525456586062

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

49.8%049.849.8549.949.955050.0550.150.1550.2

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

89.1%0102030405060708090

Sum

Hva menes med summen?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

89%

Samlerapport plastemballasje

123216
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?