Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

18 893
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Drikkekartong til skoler og barnehager

746
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2 831
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

88%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

168 891
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Ordinær plastemballasje inkl. landbruk iht. bransjeavtalen

Standard plastemballasje husholdning

97 957
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* De sorteringsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med forplikter seg til at en høy andel av den norske plastemballasjen går videre til materialgjenvinning. I 2016 var resultatet 80,7%.

Standard plastemballasje næringsliv

57 139
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* * Eks. landbruksplast

Standard plastemballasje landbruk

13 795
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

7 448
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

5 000
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

51 067
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?