Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 24. april

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

18 893

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Hva menes med godkjent avgiftsreduksjon?

Drikkekartong til skoler og barnehager

746

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

Fritak

Hva menes med godkjent avgiftsreduksjon?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2831

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

88%

Hva menes med godkjent avgiftsreduksjon?

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

168 891

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

* Ordinær plastemballasje inkl. landbruk iht. bransjeavtalen

Standard plastemballasje husholdning

97 957

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning *

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

* De sorteringsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med forplikter seg til at en høy andel av den norske plastemballasjen går videre til materialgjenvinning. I 2016 var resultatet 80,7%.

Standard plastemballasje næringsliv

57 139

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

* * Eks. landbruksplast

Standard plastemballasje landbruk

13 795

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

EPS

7 448

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

5 000

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Emballasjekartong

51 067

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

30.1%

Materialgjenvinning

Hva menes med materialgjenvinning?

61.8%

Energiutnytting

Hva menes med energiutnytting?

Nevner

Andelen emballasje som gjenvinnes regnes ut med en brøk. En brøk består av teller (over brøkstreken) og nevner (under brøkstreken). Når vi snakker om gjenvinning, vil nevneren i gjenvinningsbrøken være "Total mengde emballasje ut i markedet", f.eks. "Total mengde plastemballasje ut i markedet i 2015".

Materialgjenvinning

Innsamling og behandling av emballasje slik at materialene utnyttes som råvare til ny emballasje og andre produkter. Dette kalles gjerne sekundær råvare. F.eks. kan drikkekartong materialgjenvinnes til pizzaesker, hardplast til blomsterpotter, glassemballasje til isolasjonsmateriale, metallemballasje til sykler og bølgepapp til ny bølgepapp. Begrepene materialgjenvinning og resirkulering brukes om hverandre.

Energiutnytting

Brukt emballasje som forbrennes gir nyttbar energi som brukes til oppvarming eller produksjon av elektrisitet. Mye av fjernvarmen i Norge kommer fra avfallsforbrenning med energiutnytting.

Sum (total gjenvinning)

Summen av materialgjenvinning og energiutnytting.

Hva menes med godkjent avgiftsreduksjon?

Engangs drikkevareemballasje har en miljøavgift. Denne avgiften reduseres iht. godkjent returgrad foregående år. Ved 95% oppnådd materialgjenvinning og energiutnytting med høy utnyttelse får gjeldende emballasje fritak fra miljøavgiften.