Drikkekartong

Innsamling

Alle drikkekartonger skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. Drikkekartonger finnes i alle størrelser og kan inneholde for eksempel melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, hakkede tomater, sauser og puddinger.

Det finnes også drikkekartonger for flytende vaske- og skyllemidler. Drikkekartongen kan være store eller små, med og uten skrukork eller med vanlige lokk. I de fleste kommuner skal kartongene leveres sammen med annen papp og papir.

 sortere.no finner du enkelt ut hvordan returordningen er der du bor.

1408

Slik gjør du det!

 1. Åpne og skyll kartongen
 2. La den renne av seg
 3. Brett kartongen for å spare plass
 4. Stapp kartongen opp i en ubrettet om du vil spare plass

Returkartonglotteriet eksisterer fortsatt!

Transport

Vi er opptatt av at all transport av brukt emballasje skjer så miljøeffektivt som mulig.

Grønt Punkt utnytter transportubalansen vi har i Norge og bruker returtransport. Vi prioriterer også å transportere på tog fremfor bil når dette er hensiktsmessig.

Utsortert drikkekartong hentes fritt opplastet på anlegg. Forutsetning er at det er fulle lass og presset i baller.

1413
1407

Gjenvinning

Utsortert drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige. Her blir drikkekartongen til ny kartong som brukes til produksjon av blant annet pizza- og cornflakesesker. Kartongene som ikke sorteres ut følger de andre fiberstrømmene til gjenvinning og blir til nytt papir eller papp.

Slik er gjenvinningsprosessen:

 • Kartongkubbene blandes med annen returfiber
 • Blandingen tromles sammen med vann i en maskin som kalles pulper. Her løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fibrene. All farge og trykk sitter på dette belegget.
 • Massen siles for å fjerne urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium.
 • Nå har vi en fibersuppe som går videre inn i papirmaskinen. Her dampes kartongen og presses i flere trinn for å få ut alt  vannet.
 • Av det ferdige resultatet lages nye papir- og  kartongprodukter.
 • Plastbelegg og andre urenheter blir utnyttet som energi i denne produksjonen.

Tall og resultater

I 2020 satte våre medlemmer 16.845 tonn drikkekartonger på markedet. 

64,2 % av drikkekartongene ble sortert av forbruker og sendt til materialgjenvinning. Her ble 6,8 % fukt og prosesstap trukket fra. 

Totalt ble 59,9% av drikkekartongen materialgjenvunnet. 

 

1517
1411

Skolemelk

Mange av landets grunnskoler har abonnementsordning på juice- og skolemelk. 80 % av disse leverer alle eller de aller fleste kartongene til gjenvinning.

Drikkekartongene leveres hovedsakelig sammen med annen papp og papir. Skoler og barnehager må ta kontakt med sin renovatør for å sørge for en riktig innsamling.

Returgraden for drikkekartonger på skoler og i barnehager rapporteres separat fra drikkekartonger generelt og har særskill avgiftsreduksjon.

Materiell

For å stimulere til innsamling på skoler og barnehager samt sette dagens miljøutfordringer på timeplanen tilbyr vi alle skoleklasser og barnehageavdelinger spennende gratis kampanjemateriell gjennom Miljøskole.no

Det er en stor fordel hvis kommuner og IKS som har jevnlig kontakt eller besøk av skoler og barnehager også informerer om og tilbyr dette og Loops materiell.

Miljønytte

 •  1000 tonn materialgjenvunnet drikkekartong sparer 684 tonn CO2 ekv.
 • Når vi gjenvinner kartong bruker vi om lag ¼ av energien i forhold til produksjon fra nytt trevirke. 

Visste du?

 • Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, dvs. det er første gang disse er i omløp.
 • Når vi kildesorterer reduseres mengden restavfall.
 • Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både 6 og 7 ganger