Landbruk

Innsamling av landbruksplast organiseres lokalt av bønder i samarbeid med lokale innsamlere. Vi har avtale med cirka 100 innsamlere som gratis tar i mot landbruksplast. Innsamlere som har inngått avtale med Grønt Punkt Norge om landbruksplast har forpliktet seg til å ta imot ferdig sortert landbruksplast uten betaling. Mange steder har innsamlerne etablert henteruter hvor plasten blir hentet på. Dette er lokale tiltak, der innsamleren tar betalt for henting.

Lurer du på hvor du kan levere landbruksplasten din, se her

Ferdig sortert landbruksplast blir sendt til et av gjenvinningsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med. Ca 2/3 av landbruksfolien gjenvinnes hos Folldal Gjenvinning, mens resten gjenvinnes andre steder i Europa.

For bønder

Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). I tillegg finnes det fiberduk og solfangerfolie, samt hardplastemballasje.

Dersom emballasjen har inneholdt farlige stoffer eller kjemikalier, må både gårdbruker og innsamler undersøke om emballasjen inngår i GPNs system, og at emballasjen er tom og tørr før levering.

Vi har laget en brosjyre som beskriver hvordan det gjøres: Landbruksbrosjyre

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

For innsamlere og behandlingsanlegg

Innsamlere som har signert avtale med GPN om landbruksfolie plikter å ta imot ferdig sortert landbruksplast gratis på sine anlegg.

Det er noen få utfordringer med landbruksplast:

  • Rundballnett. Nettene samles inn/mottas fritt på lik linje med de andre fraksjonene, og sendes i dag til energiutnyttelse
  • Hardplastemballasje som har inneholdt farlige stoffer. Landbruket bruker årlig flere hundre tusen engangskanner for ensileringsveske (25 liters kanner). Disse kannene skal leveres tomme, alt annet er å betrakte som farlig avfall. Er kannene tomme, skal de presses/kvernes før transport til gjenvinning.

Gjenvinning og avsetning

GPN skiller mellom hvit og farget landbruksfolie, klar og farget solfangerfilm. Vi skiller også på prisen på disse fraksjonene, hvor hvit landbruksfolie betales bedre enn farget.

For importører av landbruksplast

Kostnaden for innsamling og gjenvinning av landbruksplasten finansieres ved at importører (evt. norsk produsent) av landbruksplasten er medlem i Grønt Punkt Norge. Importøren/produsenten rapporterer det som importeres av plast i kilo, og betaler dermed et vederlag per kilo. Dette vederlaget er avgjørende for å drifte og videreutvikle returordningene for landbruksplast. Det er ingen medlemskostnad utover vederlaget per kilo, og rapporteringen skjer etterskuddsvis.

Innmeldingen gjøres enkelt ved at du følger vår innmeldingsguide: Link til Innmeldingsguiden 

Rundballefolie - utfordringer og muligheter

I takt med teknologisk utvikling og nye muligheter er det nå på markedet rundballefolie som er fremstilt av annet enn jomfruelig PE.

For optimal innsamling og gjenvinning må man kjenne til de ulike typene plast og håndtere disse som beskrevet på denne siden.