Glassemballasje

Sirkel Glass er godkjent returselskap for glassemballasje i Norge. Selskapet tar imot glassemballasje fra hele Norge til gjenvinningsanlegget i Fredrikstad. 100 % av innsamlet glassemballasje blir materialgjenvunnet.

Grønt Punkt Norge sørger for administrasjon av medlemskap og innkreving av vederlag på vegne av Sirkel Glass.

Les mer her