Emballasjekartong

Esker uten en bølget kjerne som har inneholdt blant annet frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, leker og småelektronikk.

Innsamling, gjenvinning og miljønytte

I de fleste kommuner skal emballasjekartong leveres sammen med papp og papir. Emballasjekartong sorteres sjelden ut av denne gjenvinningsstrømmen, men følger med enten papp eller papir og blir til nye kartonger, papp- og papirprodukter.

Når emballasjekartong gjenvinnes sparer vi energi og ressurser. Gjenvinning av kartong bruker omlag 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke. 

1514
1513

Tall og resultater

I 2021 satt våre medlemmer 51.104 tonn emballasjekartong på markedet. 

70,5 % av emballasjekartongene ble sortert av forbruker og sendt til materialgjenvinning. Her ble 3 % fukt og prosesstap trukket fra.

Totalt ble 68,4% av drikkekartongen materialgjenvunnet.