Standardmedlem

Standardmedlemmer er bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Standardmedlem

Standardmedlemmer i Grønt Punkt er norske vareimportører og vareprodusenter, og i noen tilfeller emballasjeimportører og emballasjeprodusenter. Disse betaler et miljøbidrag til Grønt Punkt for emballasjen de sender ut i det norske markedet. 

Bidraget sikrer  finansiering av returordningene for emballasje, som igjen sikrer gjenvinning. Det inngår ikke noe administrasjonsgebyr i vederlaget. 

Som standardmedlem er din virksomhet med å ta et viktig samfunnsansvar. I tillegg til å ha god samvittighet, kan din bedrift synliggjøre standardmedlemskapet overfor kunder og forbrukere.

4615

bedrifter er standardmedlem i Grønt Punkt Norge per

28.11.2022

1272

Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger stiller krav om standardmedlemskap i Grønt Punkt Norge. Foto: istockphoto.com

Krav og sertifisering

Mange innkjøpere og sertifiseringsordninger stiller krav om standardmedlemskap i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende returordning med rapportering av emballasjegjenvinning til myndighetene. I tillegg kreves medlemskap for å få tilgang til ulike varedatabaser.

Er du usikker på hvordan din virksomhet skal forholde seg til dette kravet, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Medlemskap på medlem@grontpunkt.noeller 22 12 15 00.

Vi kan blant annet svare på:

  • hvilke(t) medlemskap din virksomhet trenger
  • hvilke typer emballasje din virksomhet er vederlagspliktig for
  • hvem i din varekjede som er vederlagspliktig for emballasjen
  • hvordan beregne hva det koster å være medlem (helt avhengig av emballasjetype og -mengde samt vederlagssatsene)
  • andre forpliktelser og rettigheter
  • om din virksomhet bare trenger en erklæring på at medlemskap ikke er relevant

Medlemsfordeler

Bedrifter som er medlem i Grønt Punkt Norge har rett til å bruke varemerket Grønt Punkt® på egen emballasje. På den måten synliggjør dere overfor kunder og forbrukere at dere tar samfunnsansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Medlemskapet kan også profileres på egne hjemmesider, kundemagasiner, årsrapporter osv.

Grønt Punkt® er Europas mest brukte varemerke, og signaliserer at det et betalt vederlag for emballasjen. Det vil si at du som produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning av den brukte emballasjen.

Som medlem i Grønt Punkt Norge kan du benytte merket på egen emballasje, og dermed signalisere at virksomheten tar et viktig miljøansvar.

Ønsker du å profilere medlemskapet, har Grønt Punkt utviklet ulike løsninger, som for eksempel egne bannere for bruk på din hjemmeside.

På Mine sider finner du også et eget medlemsmerke, medlemsbevis og en klimakalkulator som også kan benyttes for å vise virksomhetens samfunnsansvar.

1275

Bør din bedrift være standardmedlem eller kontrollmedlem i Grønt Punkt?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne ut hvilket medlemskap din bedrift skal ha.

Svar på noen enkle spørsmål, så finner Innmeldingsguiden hvilke avtaler dere skal ha med Grønt Punkt, og legger avtaleskjemaene klare til signering.

Ta samfunnsansvar her og nå!

pil som peker ned