Grønt Punkt Norges logo

Ved merking av emballasje brukes Grønt Punkt merke (internasjonal standard), ikke logo med firmanavn. Se veiledning og nedlasting her.