Vis kapitler

La materialene føles og se ut som det de er

Sørg for at materialene er laget av det de utgir seg for å være - både ved utseende og berøring.

4
Ærlige materialer.png

Hvordan?

Emballasjen bør ikke utgi seg for å være noe annet enn det den skal kildesorteres som. I noen tilfeller er dette likevel umulig å unngå.

Består emballasjen for eksempel av plast med et aluminiumsbelegg vil mange bli i tvil om den skal kildesorteres som plast eller metall. Det er derfor viktig å merke emballasjen riktig, og gi utfyllende informasjon om hvordan den skal kildesorteres.

 • Kategori 4_Eksempel 1_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som plast. Den både føles og ser ut som plast.
 • Kategori 2_Eksempel 3_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som kartong. Den føles og ser ut som kartong.
  • Det grafiske uttrykket tydeliggjør at det er kartong.
 • Kategori 1_Eksempel 4_crop.jpg (1)

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som kartong. Den føles og ser ut som kartong.
 • Kategori 1_Eksempel 5_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som glass og metall. Den føles og ser ut som glass og metall.
  • Det er lett å forstå hvilken del som er glass og metall.
 • Kategori 4_Eksempel 5_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som plast og kartong. Den føles og ser ut som plast og kartong.
  • Det er lett å forstå hvilken del som er plast og kartong.
 • Kategori 4_Eksempel 6_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som kartong og plast. Den både ser, og føles ut som kartong og plast.
  • Det er lett å forstå hvilken del som er plast og kartong.
 • Kategori 2_Eksempel 4_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen er merket som metall. Alle komponentene både føles og ser ut som metall.

Hvorfor er dette viktig?

Hvis det er lett å forstå hvilket materiale emballasjen består av, er det mer sannsynlig at forbruker opplever det som intuitivt hvordan den skal kildesorteres og dermed gjør det riktig.

I tillegg kan det oppleves som mer meningsfylt å kildesortere materialer man er sikker på, fordi det reduserer risikoen for at man er redd for å sortere feil, eller at materialet ikke kan gjenvinnes.

Krever emballasjen en kombinasjon av flere materialer? Les mer her!