Vis kapitler

Unngå kombinerte materialer

Bruk monomaterialer hvis det er mulig. Det reduserer usikkerheten til forbruker når emballasjen skal kildesorteres.

2
Monomateriale.png

Hvordan?

For å gjøre det mest mulig intuitivt for forbruker å kildesortere emballasjen riktig, er det en stor fordel å bare bruke ett materialslag.

Krever produktet en barriere eller lignende og emballasjen dermed får to materialslag, reduseres forvirringen ved å velge et emballasjedesign som minimerer andelen bimateriale. For eksempel vil en drikkekartong uten kork oppfattes som renere kartong, og gi enda sterkere insentiv til og kildesorteres riktig. 

 • Kategori 2_Eksempel 5_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen består bare av kartong.
  • Vinduet til produktet er åpent, og består ikke av annet materiale.
 • Kategori 2_Eksempel 1_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Både lokk og beger er plast.
 • Kategori 2_Eksempel 2_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen består bare av plast.
 • Kategori 2_Eksempel 3_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Både beger og omslag er kartong.
 • Kategori 2_Eksempel 4_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Både boks og lokk er metall.
 • Kategori 1_Eksempel 4_crop.jpg (1)

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen består bare av kartong.

Hvorfor er dette viktig?

For å motivere flere til å kildesortere, må det være enkelt. Består emballasjen av flere materialer, øker sjansen for forvirring. Når det i tillegg er vanskelig å forstå hvordan emballasjen skal kildesorteres, øker sannsynligheten for at den havner i restavfallet. Unngå derfor kombinasjoner av materialer så langt det lar seg gjøre.

Emballasje i monomaterialer øker også sannsynligheten for at den gjenvinnes til resirkulert råvare av høy kvalitet.