Vis kapitler

Motiver til kildesortering

Ved å skape bevisstgjøring rundt de positive konsekvensene av kildesortering og materialgjenvinning, øker du sannsynligheten for at flere kildesorterer.

5
Motiver.png

Hvordan?

Det er flere måter å motivere forbruker til å kildesortere. Motivasjon kan oppnås blant annet ved å appellere til moralsk forpliktelse, omtanke for samfunnet eller følelsen av at en bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

 • Fortell hvorfor kildesortering er viktig, og at forbruker er et viktig ledd i gjenvinningsprosessen. Ved å vise hva emballasjen kan bli til når den har blitt resirkulert, kan forbruker bli motivert og få følelsen av å bidra.
 • Fortell at emballasjen er laget av resirkulerte råvarer, og at det er et resultat av kildesortering.
 • Appeller til miljøansvaret og vis hvordan forbruker kan bidra til å ta ansvar.
 • Vis hvilke miljøtiltak dere gjør selv.
 • Oppfordre til returkartonglotteriet.
Vil du vite mer om motivasjonsfaktorer og atferdspsykologi?
 • Kategori 5_Eksempel 4_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • En tydelig illustrasjon viser hvordan emballasjen  er forbedret, i tillegg til nye ambisjoner.
  • Forklarer forbruker hvordan de kan bidra ved å kildesortere.
  • Tydelig merking med forklarende tekst.
 • Kategori 5_Eksempel 2_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Det er et eget område til “Miljøinformasjon”.
  • Emballasjen viser til resultater ved at emballasjen er laget av 100% resirkulert materiale og kan resirkuleres på nytt.
  • Tydelig merking med forklarende tekst.
 • Kategori 5_Eksempel 1_crop.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Viser miljøprofil ved å fortelle hva medlemskap i Grønt Punkt Norge innebærer.
  • Tydelig merking med forklarende tekst.
 • Kategori 5_Eksempel 3_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Emballasjen appellerer til forbrukers miljøansvar.
  • Tydelig merking med forklarende tekst.
 • Kategori 5_Eksempel 5_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Illustrasjon og utdypende tekst viser hvordan emballasjen er forbedret.
  • Appellerer til forbrukers miljøansvar med slagord som “Ta vare på naturen”.
  • Tydelig merking med forklarende tekst.
 • Kategori 5_Eksempel 8_Web.jpg

  • Miljøinformasjon på innsiden av emballasjen.   
 • Kategori 5_Eksempel 7_Web.jpg

  Hvorfor er dette et godt eksempel?

  • Appellerer til forbruker ved å takke for at emballasjen kildesorteres.
  • Forklarer forbruker hvordan de kan kildesortere.
  • Tydelig merking.

Hvorfor er dette viktig?

Kildesortering krever en innsats av forbruker, og mange trenger en motivasjon for å bidra. Atferdsvitenskapen viser også at jo mer innsats som kreves, jo mer motivert må forbruker være. Derfor er det viktig å sørge for at folk er mest mulig motivert til å kildesortere.

"Afterlife Effect"

Hvis man skal motivere forbruker til å kildesortere, er det en studie som viser at effekten blir større hvis man forklarer at kildesorteringen gjør at materialene kan bli til noe nytt, enn kun hvis man oppfordrer til å kildesortere uten å si noe om hva det blir til. Det gir ikke så stor forskjell om man forklarer at materialene kan brukes til å lage et likt produkt som det man kildesorterer, eller om man forklarer at materialene kan bli til noe helt annet. Les mer om Afterlife Effect og studien her