topp_sirkulare_grep.jpg topp_sirkulare_grep.jpg

Transport

S1

Måten vi utformer emballasjen på, har stor betydning for hvordan den pakkes, lagres og transporteres. Ved å utforme emballasjen på en plasseffektiv måte, kan vi spare miljøet for flere trailere på veien. Både lettere, mindre og flatpakket emballasje har mye å si for hele verdikjeden.

transport_X2.gif