topp_sirkulare_grep.jpg topp_sirkulare_grep.jpg

Ombruk

S1

Ombruk eller gjenbruk, betyr at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Ombruk er trinn to i avfallshierarkiet, og en svært energi- og ressursbesparende måte å bli kvitt avfall på sett fra et miljøsynspunkt. For at det skal gi miljønytte, må det forhindre nykjøp. Som produsent kan du utforme emballasjen slik at den kan brukes til andre nyttige ting når den er tom. Informer og motiver gjerne forbrukeren om dette på emballasjen.