topp_sirkulare_grep.jpg topp_sirkulare_grep.jpg

Merking

S1

En undersøkelse foretatt i den norske befolkning av Ipsos for Orkla (Sustainable life barometer 2019) sier 65% at det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke. Ved å merke emballasjen med riktig piktogram gir det forbrukeren svar og motivasjon til å kildesortere. På sidene til Grønt Punkt Norge kan du laste ned våre anbefalte merker med minimumskrav til teksting. I noen tilfeller kan det også være behov for ytterligere beskrivelser for hvordan forbrukeren skal sortere emballasjen. Vi hjelper deg gjerne med veiledning for hvordan du kan merke emballasjen riktig.

merking_X2.gif