topp_sirkulare_grep.jpg topp_sirkulare_grep.jpg

Materialreduksjon

S1

Bedrifter må forebygge avfall. Og produsenter av emballerte varer er lovpålagt å jobbe med avfallsforebygging etter Avfallsforskriften §7-6. Målet er å redusere emballasje så den bare består av de nødvendige komponentene som beskytter varen under frakt og lagring. Den reduserte materialmengden vil dermed lette i gjenvinningssystemet. Bedriftene vil også oppleve lønnsomme bieffekter av redusert avfallsmengde, som rimeligere og lettere frakt og økt lagringskapasitet. I filmene nedenfor kan du få tips til hvordan du kan redusere materialer i emballasjen din.

materialreduksjon_X2.gif