Placeholder

Kun medlemmer i returordninger som oppfyller merkereglementet kan benytte Grønt Punkt-merket. Bruk av merket fordrer sublisens.

Det finnes en del misforståelser med hensyn til bruk av Grønt Punkt-merke på emballasje. For oss er det viktig at alle kjenner til rettigheter og plikter ved bruken av merket.

Grønt Punkt Norge AS har eksklusiv lisens for bruk av merket Grønt Punkt ® i Norge. Varemerket ble registrert i det norske varemerkeregisteret i 1997. 

For at merket skal ha verdi som forbrukerinformasjon og miljøsymbol, er det viktig at det stilles krav til hvem som kan bruke merket. Av hensyn til merkets integritet er det også viktig at dette håndheves slik at krav i ny emballasjeforskrift oppfylles.

Sublisens

Kun medlemmer av returordninger som er godkjent etter Merkereglement for Der Grüne Punkt® - Grønt Punkt®, kan signere Lisensavtale for lovlig bruk av merket. Bruk av Grønt Punkt®-merket uten gyldig lisens, vil innebære ulovlig bruk av et beskyttet varemerke. Ethvert returselskap kan når som helst søke om ny godkjenning, forutsatt at vilkår oppfylles. Medlemmer av Grønt Punkt Norge AS har automatisk sub-lisens i sitt medlemskap.

Godkjente returordninger

Av konkurransemessige hensyn er det riktig at konkurrerende returordninger ikke reviderer hverandre. Nøytraliteten reguleres i merkereglementet på følgende måte:

Dersom en returordning ønsker å holde opplysningene om ordningen konfidensielle kan opplysningene sendes til særskilt oppnevnt uavhengig fagmann (UF) som vil behandle opplysningene konfidensielle overfor alle utenom Returordningen selv. Søknaden blir da i sin helhet behandlet av UF som kun meddeler Lisensgiver om Returordningen tilfredsstiller kravene. Dersom dette bekreftes vil Lisensgiver automatisk godkjenne returordningen. Eventuelt vil returordningen kunne kreve at UFs saksbehandling og innstilling blir gjennomgått av en særskilt oppnevnt revisor (SOR). Dersom dette blir gjort er det SOR som bekrefter overfor Lisensgiver med automatisk godkjennelse av returordningen.

Norsirk (tidl. Elretur) med datterselskap Emballasjegjenvinning er innforstått med merkereglementet og hadde ved inngåelse mulighet til å gjennomgå og komme med innspill til kravene, noe de også gjorde i 2015. I samråd med Norsirk ble Hjellnes Consult valgt som uavhengig fagmiljø for å utføre revisjon. Hjellnes Consult har noen av Norges dyktigste fagpersoner innen avfall og miljø. De har i 2017 revidert Norsirks returordning iht. merkereglementet. Grønt Punkt Norge har i denne revisjonen verken hatt innsyn i dokumentasjon eller på annen måte vært involvert i konklusjoner fattet. Hjellnes Consults konklusjon er i tillegg gjennomgått av uavhengig advokat. Konklusjonen var at Norsirk ikke oppfyller kravene etter merkereglementet for bruk av Grønt Punkt merket. Norsirk er uenig i denne konklusjonen.

Her kan du lese mer om Grønt Punkt-merket og bruken av det.

Artikkelen er oppdatert 30. august 2017

Saken er oppdatert jan. 2020: Bedrifter som tar lovpålagt produsentansvar for emballasjen gjennom et returselskap godkjent av Miljødirektoratet kan inngå sub-lisens med Grønt Punkt Norge og da rettmessig bruke Grønt Punkt-symbolet på sin emballasje. 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje