Hvorfor merke emballasjen?

Grønt Punkt Norge AS ønsker økt bruk av piktogrammene og Grønt Punkt-merket på emballasjen. Derfor har vi laget en veileder der medlemmer, designere og andre interesserte finner alt dere trenger av informasjon om våre emballasjesymboler.

Materialselskapene for innsamling og gjenvinning av emballasje ønsker derfor at de piktogrammene som allerede finnes på avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner også trykkes på emballasje som skal kildesorteres. På denne måten vil forbrukerne få en påminnelse og en gjenkjennelse i symbolbruken.

Piktogrammene dekker emballasjetypene: plast, glass, metall, papp, kartong og drikkekartong. I tillegg oppfordrer vi vederlagsbetalerne til å merke emballasjen med Grønt Punkt for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag for emballasjen.

På denne nettsiden finner du piktogrammene for de forskjellige emballasje typene. For å få maksimal oppslutning rundt kildesortering er det viktig at budskapet om emballasjen skal gjenvinnes kommer helt frem til forbruker.

All erfaring viser at symboler som oppfordrer til kildesortering bidrar til økt innsamling. I neste omgang betyr dette økte mengder kildesortert emballasje.

På denne siden finner du mer utfyllende informasjon om emballasjemerking og Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt merket

Merket fungerer som kvittering på at det er betalt vederlag for emballasjen.

Medlemmer i Grønt Punkt Norge har rett til å bruke dette merket på all emballasje det er betalt vederlag for.

Her finner du informasjon om hvordan du bruker piktogrammet.

last ned alle piktogrammer
  pro-img