Hvorfor merke emballasjen?

Bedrifter som sender emballerte produkter på markedet er forpliktet til å sikre resirkulering av emballasjen. Ved å merke den riktig gir det en ekstra påminnelse til daglig sortering. Merkene øker også forståelsen av returordningen og bidrar til å nå nye ambisiøse gjenvinningsmål. Emballasjen bør også merkes med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at bedriften har tatt miljøansvar ved å delta i et godkjent retursystem. 

Merkene er en guide til forbruker og skal gi en generell og bred oppfatning av hvordan emballasje bør sorteres. Merket er ikke et "bevis" på gjenvinnbarhet.

De nye piktogrammene ble lansert våren 2020. De kvadratiske symbolene gir større plass til illustrasjon og er dermed tydeligere enn de tidligere piktogrammene. Merkene skal også innføres på alle avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner i hele landet. Målet er å få på plass et harmonisert merkesystem for hele Norden. Les mer om arbeidet med det nye merkesystemet her! 


Produsentens ansvar


Piktogrammene er anbefalinger og ment som hjelp til hvordan emballasjen skal kildesorteres. Valg av riktig piktogram er produsentens ansvar. På disse sidene er det veiledning om riktig bruk av merkene. Er du usikker på hvordan du skal merke din emballasje? Kontakt oss! 


Størrelse

Piktogrammet bør ikke være mindre enn 10 mm. På veldig liten emballasje kan høyden reduseres unntaksvis til minimum 6 mm.

Tekst

I tillegg til Grønt Punkt-merket og piktogram bør forklarende tekst brukes. Anbefalt font er Inter eller annen font som brukes på emballasjen. Det skal aldri legges tekst i selve firkanten. Link til font

Farger

Piktogrammene skal fortrinnsvis trykkes med riktig farge, men de er tilgjengelig i sort eller hvit. Se veiledning for mer detaljer.

 

Anbefalt minste størrelse:

 

Anbefalt tekst:


Bruk helst riktig farge, alternativt sort eller hvit:


Stian_Brandhagen Kid interiør.jpg

Kid Interiør AS

"Vi er opptatt av å merke emballasjen riktig for å gjøre det enkelt for kunden å sortere emballasjen, og bidra til at alt som kan resirkuleres blir resirkulert."

Bjørn , Tine2.jpg

TINE

"Tine ønsker at brukt emballasje kan gjenvinnes til ny emballasje. Derfor er det så viktig at emballasjen er tydelig merket slik at den kan kildesorteres."