Rapportering, regler og vederlag

Dette menes med emballasje

Emballasje omfatter alle produkter, uansett art eller materiale, som benyttes til å inneholde, fylle, beskytte eller levere en vare fra produsent til bruker eller forbruker. Deler og tilbehør til en emballasje regnes også som emballasje.

Det skal betales vederlag for emballasje selv om denne ikke brukes for å bringe varen fram til forbruker. Dette kan være emballasje på råstoff til produksjon, vrak og returvarer, samt varer som omemballeres.

Nytt fra 1.04.2022

Treemballasje inkluderes i ordningen. Her finner du omregningsfaktorer for tre i forbindelse med rapportering. 

Materialslag som inngår i ordningen:

21719
Regler for medlemskap

Regler

GPN-reglene for medlemskap i Grønt Punkt Norge beskriver reglene du skal følge, enten du bruker emballasje i rollen som vareprodusent (pakker/fyller), vareimportør, emballasjeprodusent eller emballasjeimportør.

Du vil også finne noe praktiske eksempler som beskriver problemstillinger de fleste medlemmer vil møte. GPN-reglene ble tidligere kalt vederlagsreglene.

Se og last ned GPN-reglene her.

Rapportering

Emballasjemengdene rapporteres i antall kg eller stk. Mengdene multipliseres med gjeldene priser/satser for å beregne hvor mye man skal betale.

Hvordan beregne emballasjemengder

Grønt Punkt kan beregne emballasjemengder automatisk for din bedrift.

Ved å signere samtykke kan Grønt Punkt beregne din bedrifts emballasjemengder basert på importdata. Importdata utleveres fra Tolletaten. Også bedrifter som vurderer medlemskap kan ved å signere samtykke få estimert kostnaden ved medlemskapet. Medlemsbedrifter som produserer varer eller pakker om varer kan få opplyst emballasjemengdene fra sin leverandør.

Det viktigste er at dere tar kontakt med oss for veiledning.

Penger
Rapporteringsmåter

Bedrifter som bruker eller produserer store mengder emballasje må rapportere ofte til Grønt Punkt.

3621

Bedrifter med et lite forbruk av emballasje kan rapportere en gang per år.

Ta kontakt

Hvis du trenger hjelp med rapportering, så ta kontakt med oss. 

Telefon: 22 12 15 00

E-post: medlem@grontpunkt.no

Rapporteringsmåter

Hvor ofte et medlem skal rapportere avhenger av mengden emballasje. For medlemmer som ikke får emballasjemengdene beregnet gjennom importdata vil følgende gjelde:

  • Rapportering av faktisk emballasjebruk 4 ganger i året.
  • A konto fakturering 4 ganger per år basert på årsprognose i mars og rapportert avregning i januar.
  • Årlig rapportering av faktisk emballasjebruk. For små emballasjebrukere kan rapporteringen enkelte år gjøres automatisk basert på tidligere års rapportering.
  • Betaling av fast årlig beløp. Medlemmer med emballasjebruk tilsvarende inntil 5000 kroner i vederlag faktureres med 3000 kroner per år.

 

Trenger du hjelp til rapportering? 

Denne videoen viser deg hvordan du rapporterer via «Mine sider». 

 

Unntak for rapportering

Det skal ikke betales vederlag for emballasjeprodukter som ikke betraktes som ordinær salgs- eller transportemballasje. Les mer under unntak fra rapportering i GPN-reglene.

Det skal ikke betales vederlag for emballasjeprodukter eller emballerte varer som eksporteres fra Norge. Disse mengdene trekkes fra før rapportering til Grønt Punkt Norge AS (unntatt for glass og metall hvor det er egne varelinjer for eksport siden emballasjeprodusenten har betalt vederlag).

1207
1206

Betaling

Etter at Grønt Punkt har mottatt rapportering fra medlemmet sendes det ut faktura i hht rapporterte mengder. Som standard er det 10 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt. Fast årlig beløp faktureres 1. oktober. Oppdaterte vederlagssatser finner du her.

Merkereglement

Merket er registrert hos Patentstyret som et fellesmerke. Der Grüne Punkt er merkeinnehaver og Grønt Punkt Norge AS er eksklusiv lisenstaker for Norge med rett til å sublisensiere bruken av merket i Norge. Fellesmerket, kan kun benyttes på emballasje som kjennetegn for et bidrag til finansiering av en returordning for brukt emballasje.

Se merkereglement her.

Se lisensavtale her.

Se begrepsavklaringer i ordlisten

 

Rapportering av transportfolie

Transportemballasje skilles ut fra annen folie. Se de forskjellige emballasjetypene her.