Avgiftsbelagt drikkevareemballasje

Grønt Punkt Norges (GPN) medlemmer som produserer eller importerer drikkevarer inngår tilleggsavtale og får dermed reduksjon i den statlige miljøavgiften på drikkevareemballasje. GPN administrerer retursystem for avgiftsbelagt drikkevareemballasje av glass, drikkekartong, aluminium og plast som ikke inngår i pantesystemene.

Gjennom medlemskapet betaler bedriften emballasjevederlag som er med og finansierer disse retursystemene. Derfor gir medlemskapet rett til reduksjon i miljøavgiften tilsvarende den returandel Miljødirektoratet årlig godkjenner med virkning fra 1. juli.

Innmelding

For å få reduksjon i miljøavgiften må bedriften være registrert hos Skattedirektoratet. Dersom signert Tilleggsavtale er mottatt av Grønt Punkt Norge senest 2 virkedager før den 15. i kalendermåneden, vil avgiftsreduksjonen gjelde fra den 1. i den påfølgende måned.

1495

Importør registreres hos Skattedirektoratet. Signert tilleggsavtale sendes Grønt Punkt Norge.

1494

Rapportering til Grønt Punkt Norge

Selve drikkevareemballasjen rapporteres til Grønt Punkt Norge på eget skjema, mens transportemballasjen rapporteres på standard vederlagsskjema sammen med annen emballasje.

Denne videoen viser deg hvordan du rapporterer via «Mine sider».

Skatteetaten

I "Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen" inngår alltid en del "Om avgifter på drikkevareemballasje". Grunnavgiften påvirkes ikke av avtalene inngått med Grønt Punkt Norge. Standardmedlemmer med inngått tilleggsavtale for avgiftsbelagt drikkevareemballasje, får redusert miljøavgiften tilsvarende godkjent returandel i retursystemet. 
> Stortingsvedtak Om avgifter på drikkevareemballasje.

Drikkevareemballasjen skal rapporteres månedlig til Skatteetaten for betaling av avgifter. Avgiftene rapporteres elektronisk via Altinn.
Det er nå en ny rapporteringsløsning i Elsær, les mer om det her: Rapportering av særavgifter

Her finner du brukerveiledningen til rapportering i 
Elsær 2.0: Brukerveiledning Elsær 2.0

Ved spørsmål, ta kontakt med skatteetaten, www.skatteetaten.no

1493
1492

Drikkevarekoder og -satser

Våre medlemmer bruker egne drikkevarekoder for miljøavgift som viser at de er tilsluttet våre system.

Koder og satser for perioden 1.1.2023 - 30.6.2023

Returandeler

Godkjente returandeler for drikkevareemballasje i perioden 1.7.2022 til 30.6.2023:

  • Glass – 95 % (gir fritak fra miljøavgiften)
  • Metall – 88 %
  • Drikkekartong – 93 %
  • Drikkekartong til skoler og barnehager – 95 % 
    (gir fritak fra miljøavgiften)
  • Plast – 88 %