Avgiftsbelagt drikkevareemballasje

Grønt Punkt Norges (GPN) medlemmer som produserer eller importerer drikkevarer kan oppnå reduksjon i den statlige miljøavgiften på drikkevareemballasje gjennom å inngå en tilleggsavtale. GPN administrerer retursystem for avgiftsbelagt drikkevareemballasje i glass, plast og drikkekartong som ikke inngår i pantesystemene til Norsk Resirk eller Bryggeriforeningen.

Gjennom medlemskapet betaler bedriften emballasjevederlag som er med og finansierer disse retursystemene. Derfor gir medlemskapet rett til reduksjon i miljøavgiften tilsvarende den returandel Miljødirektoratet har godkjent for systemet. Returandelen godkjennes årlig med virkning fra 1. juli.

Innmelding

For å få reduksjon i miljøavgiften må bedriften være registrert hos Toll- og avgiftsdirektoratet. Dersom signert Tilleggsavtale er mottatt av Grønt Punkt Norge senest 2 virkedager før den 15. i kalendermåneden, vil avgiftsreduksjonen gjelde fra den 1. i den påfølgende måned.

Illustrasjon av innmelding
Importør registreres hos Toll- og avgiftsdirektoratet. Signert tilleggsavtale sendes Grønt Punkt Norge.
Illustrasjon

Rapportering til Grønt Punkt Norge

Selve drikkevareemballasjen rapporteres til Grønt Punkt Norge på eget skjema, mens transportemballasjen rapporteres på standard vederlagsskjema sammen med annen emballasje.

Særavgifter til staten

I "Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen" inngår alltid en del "Om avgifter på drikkevareemballasje". Grunnavgiften påvirkes ikke av avtalene inngått med Grønt Punkt Norge. Standardmedlemmer med inngått tilleggsavtale for avgiftsbelagt drikkevareemballasje, får redusert miljøavgiften tilsvarende godkjent returandel i retursystemet.
> Stortingsvedtak Om avgifter på drikkevareemballasje.

Illustrasjon
illustrasjon

Skatteetaten

Drikkevareemballasjen skal rapporteres månedlig til Skatteetaten for betaling av avgifter. Avgiftene rapporteres elektronisk via Altinn. Våre medlemmer bruker egne drikkevarekoder for miljøavgift som viser at de er tilsluttet våre system.


Koder og satser for perioden 1.1.2017 - 30.6.2017

 

Returandeler

Godkjente returandeler for drikkevareemballasje i perioden 1.7.2016 til 30.6.2017:

  • Glass – 90 %
  • Metall – 72 %
  • Drikkekartong – 94 %
  • Drikkekartong til skoler og barnehager – 95 % 
    (gir fritak fra miljøavgiften)
  • Plast – 87 %

Fant du det du lette etter?