Her i huset har vi nullvisjon når det kommer til hva vi kaster av plast