Lanserer «Holdbarhetsprisen»

Lanserer «Holdbarhetsprisen»

Sammen med Matvett vil Grønt Punkt Norge dele ut Holdbarhetsprisen i forbindelse med utdelingen av Plastløftet-prisene.

For å synliggjøre emballasjens viktigste rolle, som er å beskytte og ta vare på innholdet og varen den emballerer, vil Grønt Punkt Norge og Matvett dele ut Holdbarhetsprisen som en egen kategori under utdelingen av Plastløftet-prisene i mars 2022.

– I Norge kaster vi over 400 000 tonn spiselig mat i året, og forbruker står for rundt halvparten av dette. Gode emballasjeløsninger som kan forlenge holdbarheten og bidra til god merking, er derfor viktige bidrag i kampen mot matsvinn, sier daglig leder Anne Grete Haugen i Matvett.

Skal inspirere og premiere

Gjennom Plastløftet blir norske bedrifter blant annet oppfordret til å redusere unødvendig bruk av plast og mange har erstattet plastemballasje med andre alternativer.

– Da er det viktig å huske på at hvis man står mellom å kutte plastbruk på den ene siden og kutte matsvinn på den andre, så er det dokumentert at klimaeffekten er betydelig større ved å redusere matsvinnet. Fotavtrykket til produksjon av mat er veldig mye høyere enn fotavtrykket til emballasjen, sier Haugen.

Målet med Holdbarhetsprisen er derfor å inspirere og premiere bærekraftige emballasjeløsninger, som tar like godt eller bedre vare på maten det emballerer.

Tre kriterier

For og nomineres til prisen må emballasjen innfri minst ett av disse kriteriene:

  • flere eller uendret antall holdbarhetsdager
  • smarte åpne- og lukkeløsninger som tar bedre vare på innholdet
  • smart merking, som tips om oppbevaring før og etter åpning, supplerende merking som «best før - ofte god etter»

– Vi er stolte og glad for å kunne lansere Holdbarhetsprisen sammen med Grønt Punkt Norge, og håper den vil oppmuntre bedrifter til å fortsette det gode arbeidet, slik at vi sammen kan bidra til å målene AS Norge har satt oss, sier Haugen.

Du kan nominere deg til Holdbarhetsprisen på samme måte som de andre Plastløftet-prisene.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje