BEDRIFTENES LØFTE TIL PLANETEN


Grønt Punkt Norge lanserer nå Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Fremtidens plast er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

intro-tekst

PLASTMÅL FOR 2025/2030:

  1. Øke bruken av resirkulert plast
  2. Unngå unødvendig bruk av plast
  3. Designe for gjenvinning

Når du gir plastløftet får du invitasjoner til samlinger som hjelper bedriften med å nå sine mål, med tips og råd om bærekraftig plastbruk. Hver enkelt bedrift lager egne plastmål. Resultatene vil årlig rapporteres til Miljødirektoratet ihht. Avfallsforskriftens kapittel 7. I tillegg vil bedrifter få mulighet til å synliggjort sin innsats gjennom Grønt Punkt Norge.

Tusen takk. Vi kontakter deg snart.

PLASTLØFTETI samarbeid med våre leverandører, kunder og publikum skal min bedrift:

  1. Prioritere avfallsforebygging av plastemballasje ved å minimere unødig engangsemballasje og fremme ombruk av emballasje der det er mulig.
  2. Bidra til at Norge når EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje, som er 50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030.
  3. Arbeide aktivt og systematisk for at vår plastemballasje designes for materialgjenvinning. Innen 2030 skal alle våre plastmaterialer være optimalisert for materialgjenvinning og avfallsforebygging.
  4. Stimulere utviklingen av en sirkulær økonomi for plastemballasje i Norge og Europa ved å øke bruken av plastemballasje med resirkulert innhold.
  5. Sikre at vårt arbeid for avfallsforebygging, materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer, samtidig understøtter målet om 50 % reduksjon i matavfallet innen 2030, slik det fremgår i bransjeavtalen som ble inngått i 2017.

VI HJELPER DEG MED Å
NÅ MÅLENE DINE!


Plastløftet skal og vil kreve en innsats fra din bedrift, men Grønt Punkt Norge
vil bistå i arbeidet. Frem mot 2025/2030 vil vi holde seminarer og kurs, og
gjennomføre konkrete prosjekter og workshops for å nå våre felles mål.

Kunnskap om avfallsforebygging


Fagseminar


Seminar om hvordan øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

GRØNN KONKURRANSEKRAFT-DAGEN


Arrangeres av Grønt Punkt Norge

EMBALLASJEDAGENE


Arrangeres av Emballasjeforeningen

AVFALLSFOREBYGGING OG OPTIMERING


Regionalt seminar. Arrangeres av Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen

EMBALLASJESKOLEN


Arrangeres av Emballasjeforeningen

Aktiviteter FOR AVFALLSFOREBYGGING


WORKSHOPS:


I regi av Grønt Punkt Norge / I egen regi / Med innleide konsulenter for å: 1) Øke bruken av resirkulert plast 2) Fjerne unødvendig plast 3) Designe for gjenvinning

GRØNT PUNKT NORGE


HELE NORGES RETURSYSTEM FOR EMBALLASJE

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon 22 12 15 00
post@grontpunkt.no