Bedriftenes løfte til planeten


Grønt Punkt Norge lanserer nå Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

BEDRIFTER SOM TAR PLASTLØFTET FORPLIKTER SEG TIL Å:

  1. Øke bruken av resirkulert plast
  2. Unngå unødvendig bruk av plast
  3. Designe for gjenvinning

BEDRIFTER SPARER PLAST OG PENGER

Flere norske bedrifter er allerede godt i gang med å optimalisere emballasjen sin. Her kan du se noen gode eksempler på miljøvennlige og lønnsomme emballasje-tiltak.

Se alle Emballasje-tiltak

EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje, er 50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030