BUDOR: Slik ser returpunktet på Budor ut. Foto: Sirkula

Ikke glem dette på hytta

De fleste har god kontroll på makrellboksen, melkekartongen og salamipakka hjemme. Men hva gjør du med den på hytta?

Mange kommer til å tilbringe deler av jula på fjellet. Da har Grønt Punkt Norge en klar oppfordring:

– Ikke glem å kildesortere! Sier administrerende direktør Jaana Røine i returselskapet Grønt Punkt Norge, som har ansvar for finansiering av returordningene for emballasje.

I jula tar vi med oss over 50.000 tonn emballasje hjem. Når mye av dette kommer til å ende opp i norske hytter, er det viktig at det blir tatt riktig hånd om.

– Første bud er at ingen må bli fristet til å brenne melkekartonger eller lignende emballasje som er plastbelagt i peisen. Det er skadelig for både deg og miljøet. Det fører til giftig røyk, mer svevestøv og kan i tillegg øke faren for pipebrann, sier Røine.

Dessuten må vi alltid huske på at brukt emballasje kan bli til ny råvare, men bare hvis det sorteres riktig.

Hytterenovasjon i Ringsaker

Hvordan står det egentlig til med mulighetene for kildesortering når du er på fjellet?

Norges største hyttekommuner har merket at hyttefolket ønsker å sortere og opplever stadig økende krav til hytterenovasjon.

Ringsaker med blant annet Sjusjøen, er landets største hyttekommune, og renovasjonsselskapet Sirkula har ansvar for avfallet.

Her er de midt i en omlegging av hyttesortering og returpunkt. Foreløpig er det ikke mulig å sortere plastemballasje, men hvis kommunen vedtar det vil det komme på plass. På noen av hyttepunktene ved Gåsbu i Hamar og Budor i Løten, er det allerede i drift.

Hva du faktisk kan sortere, varierer etter beliggenhet og infrastruktur. På de mest hytte-bebodde områdene på Sjusøen kan man sortere i flere avfallstyper, som papp og papir, glass- og metall, treverk og farlig avfall.

– Vi jobber stadig med å få til gode sorteringsløsninger, deriblant for plastemballasje i Ringsaker. Vi oppfordrer folk til å sortere godt der det er løsning for det. Husk at glanset julepapir skal i restavfallet også på hytta. Eiere av hytter i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune kan også bruke alle Sirkulas gjenvinningsstasjoner for hytteavfallet, og oppfordres spesielt til å levere ting med miljøgifter som elektrisk- og farlig avfall til godkjente miljøstasjoner, som det ikke er leveringspunkt for på hytta, sier rådgiver Christian Lie i Sirkula.

Plast- og matsortering i Hallingdal

Hol er Norges tredje største hyttekommune, etter Ringsaker og Trysil. Her har de store planer om å innføre nesten lik sortering som de fleste har hjemme.

– Vi skal tilby kildesortering av både husholdningsplast og matavfall fra 2023 på alle returpunktene våre for hytteavfall i Hallingdal og Krødsherad, sier Helge Svarstad som er driftsleder uteavdelingen i Hallingdal renovasjon.

Da vil det være mulig å sortere plastemballasje, matavfall, glass- og metallemballasje, restavfall og papp og papir, også når du er på hytta.

De har allerede startet med et prøveprosjekt for husholdningsplast hvor hyttefolket har fått testet løsningen.


PLAST OG MAT 2023: Helge Svarstad, driftsleder uteavdelingen i Hallingdal Renovasjon ser fram til å tilby hytteeiere bedre kildesortering. 

Hva med årets jule-avfall

Utfordringen ved at mange kommer til å feire jul på hytta, er at mengden avfall blir mye større enn normalt.

– Dagens returpunkter er ikke helt dimensjonert for denne ene uka. Derfor har vi en klar oppfordring. Bruk de lokale, betjente avfallsmottakene i stedet for å levere alt av julas ekstra emballasje på returpunktet, sier Svarstad i Hallingdal.

Han har også en siste bønn til hyttefolket:

– Ikke kast aske eller brukte engangsgriller i oppsamlingsenhetene for restavfall. Vi opplever for ofte at dette fører til brann enten i oppsamlingsenheten eller renovasjonbilen.

Og fyrverkeriet ditt?

– Har du udetonert fyrverkeri skal dette leveres til en godkjent mottaker.

Alle som produserer, importerer eller selger fyrverkeri er forpliktet til å ta dette i retur.

Har du hytte et annet sted? Sjekk kommunen du holder til i eller sortere.no, for å se hvilke ordninger de har tilrettelagt for hytter. Uansett så kommer Grønt Punkt Norge med en klar utfordring: har du ikke fullgodt sorteringstilbud på hytta ennå så gjør du en ekstra god innsats for miljøet om du tar med deg ferdig sortert plast-, glass- og metallemballasje og papp/kartong hjem.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje