Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2023 og 2024

Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2023 og 2024

Det er inngått avtale med tre kjente finsorteringsanlegg for håndtering av husholdningsplast de neste årene. Dette sikrer kapasitet og høy utsorteringsgrad.

Grønt Punkt Norge har på vegne av Plastretur, gjennomført anbud og forhandlinger for finsortering av husholdningsplast for 2023 og 2024.

Resultatet er at Plastretur de neste to årene vil bruke de tyske finsorteringsanleggene Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH i Gesher, Umweltsdienste Kedenburg GmbH i Beckum og Vogt Plastic GmbH i Premnitz.

– Dette er anlegg vi har hatt samarbeidsavtaler med i flere år. Vi er derfor fornøyde med å få på plass avtaler med gode partnere som blant annet er godt kjent med vårt fokus på sporbarhet og kontroll, og allerede bidrar sterkt til dette, sier kvalitetssjef Petter Aaby Vebenstad i Grønt Punkt Norge.

I tillegg til anbudskonkurransen på sortering, har det også blitt inngått nye avtaler om transport. Det kan du lese mer om her.

 

Strømpriser påvirker kostnadene

Både Vogt Plastic GmbH og Eing Kunststoffverwertung GmbH er EuCertPlast-godkjente gjenvinnere i tillegg til å være sorteringsanlegg. Dermed blir den norske plasten som sendes hit både sortert og gjenvunnet av samme selskap. Vogt har flere gjenvinningsanlegg som regranulerer ulike plasttyper, mens anlegget til Eing både produserer agglomerat og regranulat.

Kedenburg er et mer klassisk sorteringsanlegg som sorterer i de fem-seks vanligste plastfraksjonene, og deretter sender ferdig sortert materiale til sine gjenvinningspartnere, som må godkjennes av Grønt Punkt Norge, på vegne av Plastretur.

Gjenvinning av plastemballasjen er en energiintensiv prosess, og de siste ukene har gjenvinningsindustrien i Europa uttalt bekymring på grunn av høye strømpriser. Noen steder har det ført til at enkelte anlegg har redusert kapasiteten eller stengt ned virksomheten.

Energiprisene har også påvirket kostnadene til sorteringsanleggene. Prisene på sortering og gjenvinning av plastemballasje har generelt økt kraftig de siste årene. Nå har det i tillegg skjedd et betydelig hopp, som innebærer at dagens pris på sortering er på godt over 200 euro per tonn.

– Det er naturlig at prisen øker når strømprisene er høye. Selv om vi alltid leter etter prisgunstige avtaler er det viktig at vi sikrer at sorteringen og gjenvinningen ikke stopper opp, sier Svein Erik Rødvik som er leder for gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge.

 

Strenge krav til rapportering 

Et viktig krav i avtalene om sortering handler om sporbarhet. Sorteringsanleggene rapporterer månedlig resultater på blant annet utsorteringsgrad, og det gjennomføres besøk minst to ganger i året. Disse rapporterer også hvor plasten sendes fra sortering til gjenvinning.  

De nye kravene til målepunkt av materialgjenvinningsgrad er fra 2020 flyttet fra å rapportere volumer som er utsortert til gjenvinning, til å rapportere ferdig gjenvunnet råvare. Derfor er det viktig å ha gode rapporteringssystemer som ivaretar dokumentasjon av prosesstap som skjer både i sortering og i videre foredling mellom sorteringen og gjenvinningen, og som dermed sikrer Plastreturs korrekte rapportering til Miljødirektoratet.  


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje