Europeisk plastsamarbeid

Europeisk plastsamarbeid

Det europeiske samarbeidsinitiativet The Circular Plastics Alliance lanserte sin visjon for mer resirkulert plast i Europa i september, og jobber nå for å få store aktører med på laget. EUs krav er at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025, og 55 prosent innen 2030.

Sirkulær plastindustri

For å redusere plastforurensning, ønsker EU å bidra til en mer sirkulær plastindustri. Med denne europeiske alliansen forsøker man å forene både offentlige og private aktører, slik at de alle kan fremme frivillig innsats for mer resirkulert plast til verdikjeden.

Alle som ønsker å bidra til at man sammen når dette målet, kan være med å signere erklæringen til The Circular Plastics Alliance. Ved å signere forplikter aktørene seg til å designe produkter og emballasje for gjenvinning, bruke mer resirkulert plast og øke etterspørselen etter resirkulert plast. Målet er å ta i bruk 10 millioner tonn gjenvunnet plast i Europa innen 2025

Grønt Punkt Norge sentral aktør i arbeidet

Grønt Punkt Norge har jobbet for dette i flere år, blant annet gjennom medlemskapet og aktivt arbeid i EXPRA (extended producer responsibility alliance), som har signert erklæringen. I EXPRA er 26 produsentansvarsselskap samlet, alle er eid av næringslivet og jobber på non-profit grunnlag.

Ta Plastløftet!

Medlemsbedrifter i Grønt Punkt Norge kan gjøre tilsvarende innsats ved å ta Plastløftet, hvor bedriften forplikter seg til å:

  • øke bruken av resirkulert plast i egne produkter
  • kutte unødvendig bruk av plast
  • designe emballasje slik at den er enklere å gjenvinne

Bedriftene som tar Plastløftet forplikter seg først og fremst i forhold til egne mål og miljøambisjoner, men skal likevel hvert år rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge. Denne rapporteringer danner grunnlag for oppfyllelsen av næringslivets forpliktelse til å jobbe med avfallsforebygging, et krav i Avfallsforskriften paragraf 7. Les mer om Plastløftet her.

 

Orkla signerer erklæringen

Orkla er en av aktørene som både har tatt Plastløftet og i tillegg har signert erklæringen til The Circular Plastics Alliance. De velger samtidig å legge lista enda høyere. Konsernet har som mål at all emballasje produsert i Orkla skal være 100% resirkulerbar innen 2025. Av dette skal igjen 75 % av emballasjen være laget av resirkulerte materialer. For plast er målet 50 %.

– Plast er et godt emballasjemateriale, men vi må sørge for at det blir gjenvunnet og ikke havner i naturen. Vi setter stor pris på dette felleseuropeiske initiativet, og har selv bidratt til utarbeidelsen av erklæringen. Bransjen og myndighetene må samarbeide for å etablere sirkulære verdikjeder for plast, sier Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla i en pressemelding.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.