Treemballasje

Fra og med 1. januar 2018 må bedrifter som benytter treemballasje ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge etablerer derfor en returordning slik at våre medlemmer oppfyller forskriftens krav.

Treemballasje utgjør en betydelig andel av den totalt tilførte emballasjemengden på det norske markedet, og om lag 177 000 tonn treemballasje oppstår som avfall årlig. EUR-paller har en god og effektiv ombruksordning, og står for kun rundt 12 % av de årlige avfallsmengdene for treemballasje. Resten er engangspaller, karmer, kasser og kabeltromler, hvorav engangspaller er den desidert største fraksjonen. Her er det et stort potensiale for økt ombruk, reparasjon og materialgjenvinning. Grønt Punkt Norge etablerer en returordning som åpner for både reparasjon og materialgjenvinning.

For å redusere næringslivets administrasjon med returordningen vil vederlaget betales av emballasjeprodusenten eller vareimportøren.

Returordningen har tre hovedoppgaver. For det første må rapportering organiseres. Dette gjelder både rapportering av emballasje satt på markedet av norske produsenter og importører, og rapportering av gjenvunnet og reparert emballasje. For det andre må kommunikasjonskampanjer organiseres for å øke andelen kildesortert treemballasje, (noe forskriften krever av returselskapet). For det tredje må returselskapet ha midler til å kunne gi incentiver til materialgjenvinning av treemballasje dersom dette er nødvendig for å oppnå forskriftens målsetning.

Det nye emballasjedirektivet krever 25% materialgjenvinning innen 2025, og det er fortsatt en lang vei å gå for å oppnå dette målet i Norge. Grønt Punkt Norge vil vurdere hvordan dette kan oppnås på en hensiktsmessig måte.

Grønt Punkt Norge kommer tilbake til tidspunkt for oppstart av vederlagsbetaling.

Emballasjetyper

  • Ombruksemballasje
    • Vederlagssats: 0 øre/kg
  • Engangspaller, karmer, kasser og all annen treemballasje 
    • Vederlagssats: 4 øre/kg

Retningslinjer for rapportering blir utarbeidet

 

18381
18382

Innsamling og gjenvinning

Besitter din bedrift brukte paller som kan repareres og ombrukes, eller dere trenger nye paller, foreslår vi at du tar kontakt med følgende medlemmer av Grønt Punkt Norge for et tilbud:

Flere mottakere imøteses. Ta gjerne kontakt med Grønt Punkt Norge.

Spørsmål og svar om treemballasje finner du her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.