Treemballasje

Fra og med 1. januar 2018 må bedrifter som benytter treemballasje ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge etablerer derfor en returordning slik at våre medlemmer oppfyller forskriftens krav.

Treemballasje utgjør en betydelig andel av den totalt tilførte emballasjemengden på det norske markedet, og om lag 177 000 tonn treemballasje oppstår som avfall årlig. EUR-paller har en god og effektiv ombruksordning, og står for kun rundt 12 % av de årlige avfallsmengdene for treemballasje. Resten er engangspaller, karmer, kasser og kabeltromler, hvorav engangspaller er den desidert største fraksjonen. Her er det et stort potensiale for økt ombruk, reparasjon og materalgjenvinning. Grønt Punkt Norge etablerer en returordning som åpner for både reparasjon og materialgjenvinning. Disse tiltakene ligger høyt i avfallshierarkiet, gir lave kostnader og god miljøprestasjon.

For å redusere næringslivets administrasjon med returordningen vil vederlaget betales av emballasjeprodusenten eller vareimportøren. Vederlagsbetalingen trer i kraft fra og med 1. juni 2018.

 

Emballasjetyper

  • Ombruksemballasje
    • Vederlagssats: 0 øre/kg
  • Engangspaller, karmer, kasser og all annen treemballasje 
    • Vederlagssats: 3,122 øre/kg (4 øre f.o.m. 1. september)

Retningslinjer for rapportering blir utarbeidet

 

18381
18382

Innsamling og gjenvinning

Grønt Punkt Norge har knyttet til seg tre mottakere av engangspaller. Besitter din bedrift brukte engangspaller som bør repareres og ombrukes, eller dere trenger nye paller, foreslår vi at du tar kontakt med følgende aktører for et tilbud:

Flere mottakere imøteses. Ta gjerne kontakt med Grønt Punkt Norge.

Spørsmål og svar om treemballasje finner du her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?