Hardplast

Nest etter folie er hard plastemballasje den største plasttypen i næringslivet. Det finnes svært mange emballasjetyper av hard plast: potter, fat, dunker, kanner, malingsspann, hylser osv. Også hard plast som har inneholdt farlig avfall men er tom, hører inn i denne kategorien.

Det kommer over 20 000 tonn hardplastemballasje ut på markedet i Norge hvert år. Hard plastemballasje i Grønt Punkts system omfatter alle typer emballasje laget av hardplast.

Hva er hardplast?

 • Dunker, fat og tønner opp til 100 liter
 • Plantebrett og potter
 • Spann, brett og hylser
 • Alle plastflasker, kanner og spann merket med faresymboler, og som er drypptørre og tomme

Grønt Punkts system inkluderer ikke følgende produktgrupper:

 

 • Avgiftsbelagt drikkevareemballasje med pant
 • Emballasje over 100 liter, herunder IBC-containere, spunsfat og lokkfat.
 • Plast som ikke er emballasje (hagemøbler, bildeler, bygningsmaterialer, leker, produksjonsspill etc.)
 • Emballasje merket med følgende faresymboler: Akutt giftig, Oksiderende, Gass under trykk, Eksplosjonsfarlig, Kronisk helsefare
 • Brannfarlig

For bedrifter

Hardplastemballasje utgjør i mange tilfeller mye volum, og lav vekt. Det kan derfor være en betydelig besparelse å få denne plasten ut av restavfallet. Denne plasttypen egner seg også svært godt til materialgjenvinning. Stort sett kan ulike hardplasttyper samles inn samlet.

Gjør alltid kildesorteringen så enkel som mulig:

 1. Sørg for å ha nok innsamlingsutstyr tilgjengelig og merke disse tydelig med riktig plasttype
 2. Spann og brett bør stables på paller.
 3. Korker skal skrues av
 4. Merk at emballasje som har inneholdt farlige stoffer skal være tom og drypptørr. Det er et krav for å håndtere denne fraksjonen at Innsamler har nødvendige tillatelser/konsesjoner fra fylkesmannen til å håndtere farlig avfall
 5. Forespør alltid flere innsamlere for ulike pristilbud, om innsamlingsmetode, utstyr osv

Se: Hardplast brosjyre

illustrasjon for bedrifter
illustrasjon for bensinstasjoner

For bensinstasjoner

Spylervæskekanner bør sorteres separat, og buret som brukes må ha oppsamlingsmulighet for evt. rester.

Emballasje som har inneholdt olje, frostvæske og lignende skal sorteres separat, og buret må ha oppsamlingsmulighet for evt. rester.

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

Info til innsamlere

Kildesortert hardplastemballasje skal mottas gratis på anlegget. Dette er en voluminøs plastfraksjon som krever en del behandling, men er samtidig svært verdifull om den behandles korrekt og med rette kvaliteter. Det er viktig sammen med kunden å finne den mest optimale oppsamlingsmetode, plassering, hentefrekvens og se på muligheter for samtransport med andre fraksjoner.

Når plasten ankommer anlegget må det eventuelt ettersorteres i de fraksjoner man skal videreselge, og feilsortering må fjernes. Leveringsvilkår og priser avtales med den enkelte gjenvinner. Grønt Punkt betaler en godtgjørelse til innsamler per tonn plast levert materialgjenvinner.

Hard plast håndteres slik:

 1. Sekker med urimelig høy egenvekt eller mye synlig søl skal sjekkes for rester farlig avfall
 2. Evt. produktrester tømmes og behandles forskriftsmessig
 3. Bestem kvalitet på levering til materialgjenvinning: Ensartet sortering gir høyest pris.
 4. Oljekanner o.l. skal leveres separat til energiutnyttelse: Ta kontakt og gjør avtale med forbrenningsanlegg
 5. Flasker og kanner presses i baller, komprimeres i skruekomprimator eller kvernes etter avtale med gjenvinner
 6. Oljekanner og lignende transporteres videre på forsvarlig måte. Bør leveres i tette, klare, sterke sekker, evt. løst i tette containere
illustrasjon for innsamlere
illustrasjon for gjenvinning

Gjenvinning

Gjenvunnet Hard plastemballasje brukes blant annet til produksjon av nye leker, diverse avstandsklosser til anleggsbransjen, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Hardplastemballasjen blir etter innsamling, sortert i ulike undertyper av plast (PP, HDPE, PET, PS). De rette kvaliteter blir deretter transportert til materialgjenvinner. Hos materialgjenvinneren blir råvaren kvernet, vasket før den går gjennom ekstruder og blir smeltet til regranulat. Regranulatet benyttes deretter som råvare til produksjon av nye plastprodukter.