Næringslivsplast

Over 60% av plastemballasjen fra næringslivet blir materialgjenvunnet. Gode kildesorteringsløsninger og rutiner gir grunnlag for rasjonelle returordninger.

Her kan du levere plast fra næringslivet Se "Min kildesortering"

 

Grønt Punkt har avtale med omlag 100 innsamlere som er forpliktet til å ta i mot ferdig sortert plastemballasje gratis. Innsamlerne gjør eventuelt en videre bearbeiding og sortering før plastemballasjen sendes videre til materialgjenvinning. Grønt Punkt Norge garanterer at plastemballasjen som samles inn blir materialgjenvunnet.

Plastemballasjen i næringslivet er relativt ensartet, ren og av god kvalitet. Følgelig er den godt egnet til materialgjenvinning. For at innsamling og gjenvinning skal bli mest optimal er plastemballasje fra næringsliv inndelt i følgende typer: "Folie", "Hardplast", "PP-sekk", ”Laminater” og "Energi". I tillegg kommer "EPS” (Ekspandert polystyren) og "Emballasje som har inneholdt farlige stoffer".

Kildesortering i praksis

De fleste bedrifter har avtale med en innsamler (avfallsentreprenør) som tar seg av avfallshåndteringen.

De forskjellige plasttypene håndteres litt forskjellig. Det er derfor viktig at bedriftene kartlegger de ulike typene plast de har samt estimerer mengdene av hver type.

Ta en titt i restavfallet og se hva som finnes av brukt plastemballasje.
Finn ut hvor i produksjonen, eller i verdikjeden, plastemballasjen oppstår som avfall.
Start kildesorteringen med de største plasttypene først, og utvid med flere etter hvert som kunnskapen og systemene tillater det.
Etter kartlegging av typer og mengder, forespør gjerne flere innsamlere for å få ulike pristilbud og løsninger.

1508